Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Därför säger Herren, HERREN : Se, mina tjänare skola äta, men I skolen hungra; se, mina tjänare skola dricka, men I skolen törsta; se, mina tjänare skola glädjas, men I skolen blygas. Ja, mina tjänare skola jubla i sitt hjärtas fröjd, men I skolen ropa i edert hjärtas plåga och jämra eder i förtvivlan.

Ty hela min faders hus förtjänade intet annat än döden av min herre konungen, och likväl lät du din tjänare sitta bland dem som äta vid ditt bord. Vad har jag rätt att ytterligare begära, och varom kan jag väl ytterligare ropa till konungenKonungen sade till honom: »Varför ordar du ytterligare härom?

Med dessa ord tog hon sin näsduk, torkade med omsorg sina våta ögon och beredde sig att ropa an den kommande, om det var någon, som hon kunde besvära med sin bön och vinka upp till sig några minuter.

Jag gick hem i solskenet och lade mig. Vid frukostdags kom' de med liket och bössan. Det blef ett fasligt lefverne. Man började ropa mördare. En del tittade mig, som om det lätt hade kunnat vara jag. Och det var allt nära att jag hade blifvit satt in, redan den dagen.

"När Herrens dag låter höra sig, bittert ropa de starke. En vredens dag är den dagen, en dag af nöd och ångest, en dag af ödeläggelse och förödelse, en dag af mörker och dimma, en dag af moln och töcken och en basunens och härskriets dag för de befästa städerna och för de höga tinnarne.

Han lät sätta ut vakter kring gården och skickade upp spejare i trädtopparna med stränga tillsägelser att noga akta allt, som hände. Ännu satt han med barnet i sitt knä och hade svårt att komma sig för att , men slutligen reste han sig, ty vakterna började ropa. Litet efteråt bultade det också dörrstolpen.

Men jag ska taga straffet med fröjd och lovsjungan, men är det rättvist ska gamlan upp först, som tubbat mig. Och si en röst skall ropa, att de högmodiga falla till fota, för den skammen att de höllo en horunge för bättre än mina Anders! ropade länsman. Anders! Hav bort henne! Men Anders var icke tillstädes.

Men Stellan drog sig undan hans vänlighet. Han var rak och stel i ryggen av triumfen: du, får du visst inte, för du säger alltid, att din pappa ska sätta min pappa i arresten. Ja men, ja ska aldrig säga mera. Ja svär att ja aldrig I samma ögonblick ringde klockan. Stellan rusade över gatan in genom porten. Han hörde Göran ropa honom att vänta, men han varken stannade eller svarade.

Och de skola vara till tecken och vittnesbörd för HERREN Sebaot i egyptiernas land: när de ropa till HERREN om hjälp mot förtryckare, skall han sända dem en frälsare och försvarare, och han skall rädda dem.

En bekant författare, som vågade uppträda till Svenska Folkets försvar och skjuta skulden till den »obetydliga förseelsen» museets vaktmästare, blev sliten i stycken. »En obetydlig förseelse! En obetydlig förseelse! Ha! Men blev fan lös. När Dagbladet nämligen fick höra, att någon annan vågade ropa polis, blev det alldeles utom sig. Stockholm var uppfyllt av skräck.

Dagens Ord

ligga

Andra Tittar