Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Sen skall till folkförsamlingen du följa mig Och se, om jag i ord blott eller verklighet Är konung här och Telamoniern Ajas' son. Betrakta dessa gråa kämpar , som sett En gång min fader. Ljusnar vid min anblick ej Hvart anlet, strömma icke glädjetårar ned deras kinder, har falskt min moder nämnt Min faders namn, lyftes jag till löje blott Af salaminska hären förr sköldarna.

Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig; och den som icke tager sitt kors sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig. Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det.

begynte han klaga för sin fader: »Mitt huvud! Mitt huvudDenne sade till sin tjänare: »Tag honom och bär honom till hans moder. Han tog honom och förde honom till hans moder. Och han satt i hennes knä till middagstiden; gav han upp andan. Men hon gick upp och lade honom gudsmannens säng och stängde igen om honom och gick ut.

Du vill väl icke min moder något ont? Tänk ej hennes trygghet, tänk din egen, sade riddaren. , lyder du, eller vågar du trotsa? Herr Erland, jag lyder... jag lyder gärna. Men lova... Tyst! ropade riddaren och drog, ur stånd att längre dölja sin sinnesstämning, jaktkniven ur slidan.

Ty sonen föraktar sin fader, dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och envar har sitt eget husfolk till fiender. Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig. Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.

Leendet som gick genom vagnen blev ännu gladare, men Emanuels moder nöp Emanuel i benet och sade: Små gossar ska inte tala högt. Små gossar ska vara tysta. Emanuel blev tyst och den tjocke herrn gav Emanuels moder en blick full av förakt. Vi voro vid Stocksund, när Emanuel fick se vagnens äldsta dam. Hon satt mitt bänken och var mycket gammal. Emanuel hade aldrig sett något gammalt.

»Där under äppelträdet väckte jag dig; där var det som din moder hade fött dig, där födde dig hon som gav dig livet. Hav mig såsom en signetring vid ditt hjärta, såsom en signetring din arm. Ty kärleken är stark såsom döden, dess trängtan obetvinglig såsom dödsriket; dess glöd är såsom eldens glöd, en HERRENS låga är den.

Hon sade mig allt det som henne hjärtat låg, och k. fru Moder kan väl förstå vad det var, men jag skriver nu inte om det, efter det hennes sak är och icke min. Allenast det kan jag inte förtiga, att efter den natten har Ebba haft mera ro i sitt sinne än förr länge, när hon nu vet det visst, som förr var ovisst och gnagde som en orm hennes hjärta.

Visa icke bort migKonungen svarade henne: »Framställ din bön, min moder; jag vill ingalunda visa bort dig sade hon: »Låt giva Abisag från Sunem åt din broder Adonia till hustruMen konung Salomo svarade och sade till sin moder: »Varför begär du endast Abisag från Sunem åt Adonia?

Vali lade smekande sin arm om den gamlas hals och sade: "Moder, säg mig, är allt detta en stor lycka?" Den gamla släppte af förvåning fatet som hon höll i sin hand. "Vali, mitt hjerta, Allah bevara dig, hvad skulle vara lycka!

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar