Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men hon kunde ej tvifla Bellas ord. Det var som om tyngden i hennes inre småningom rullat bort och låtit de djupa, varma vågorna der under välla fram allt högre och högre. Hon böjde sig ned öfver Bellas hand, denna kära hand, som hon ännu kanske finge behålla i sin. Om jag vågade tro dig! hviskade hon. Det kan du, Hanna min! Bella strök lätt smekande hennes hår.

Och i det hon böjde huvudet strök hon smekande kinden mot hans hand, som ännu vilade hennes bara skuldra. Hon stödde bägge händerna mot hans bröst och såg upp honom: Vill du låta mig vara här i natt?... Han smålog.

Med en förtjusande rörelse, blyg och öm, böjde hon sig ned över honom och lade långsamt, smekande, ett finger över hans läppar. Deras ögon möttes leende, vältaliga. Han reste sig hastigt upp och satte sig löjbänken vid hennes sida.

Spar till dess. Aldrig köpa, aldrig hyra vad man ännu inte sett och skådat! Denna gyllne regel gick meter, och var de första av det slaget, som sergeanten hörde från Saras mun. Men orden föll sig bra och beledsagades av en ljuv, nästan smekande tonvikt.

När den unga damen gått stod fru Zimmermann och sökte reda upp för sig det första intrycket. Det var: kyla och under den mjuka, tillbakadragna masken en sjelfkär djerfhet. Efter denna granskning tviflade hon icke att den unga damen skref . Men jag kan misstaga mig, tänkte hon för sig sjelf. Hon hörde åter i sina öron denna smekande röst, hvilken lät som dämpad musik. William kom i skymningen.

Elake Sorgbarn, jag skall klaga för din moder, att du talat grymma ord till din fader. hotade riddaren med smekande röst. Men Sorgbarn grät. Varför gråter du? Varför vredgas du mig? Kom, Sorgbarn! Giv dig till freds! Jag skall icke klaga dig hos Singoalla. Och riddaren ville in bland klipporna. Men Sorgbarns vilja höll honom tillbaka. Gossen utbrast häftigt: Nej, stanna!

Ofta önskade han också att jag skulle anteckna hvad vi båda varit med om och som han tyckte var värdt att komma ihåg. 'Du är mitt minne' brukade han säga; 'du är min skrifvande hand, min tänkande hjerna, mitt alltHon satt tyst och det låg en stilla glädje öfver hennes drag, liksom hörde hon ännu de smekande orden i sitt öra.

Jag vill bli ordentlig! Som din fru skall jag vara bildad, ack! bildad, god, stilla, lydig, snäll. Oh! Hon kastade sig återigen framför honom, omfattade hans fötter och kysste dem nytt passioneradt och ömt. Han ryckte axlarne, talade i smekande ton, men afvisande, och slutade med att säga: Hur kan du tala om älskarinna och väninna? Jag har varit snäll mot dig, det är alltihop.

Kära, jag kan icke stanna! Hur smekande var icke hans röst! Nu skola vi ju skiljas. Jag kommer igen i morgon. Men jag längtar mig död. Nej, nej, icke längta, utan vara lugn. Jag kan icke.

Hon såg sin Nadja för sig, ehuru hennes ögon voro fästade den grå strumpan, hon såg sin dotter sitta i sidenklädning stolen och såg sig sjelf lycklig och förtjust böja sig ned för att smekande känna det mjuka, fina klädningstyget. Hon tyckte, att hon, den simpla bondqvinnan, icke vågade beröra Nadja sjelf, bara sakta smeka hennes kläder.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar