Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Den var flaggprydd, en sak som mycket smickrade mig. Undrar vem det var, som sladdrat om att jag skulle komma. Efter något besvär fick jag hyra platsen under sängen i ett hotellrum, och det ansågs vara tur, att jag fått någon plats alls. Hotellet var nämligen i likhet med alla andra hotell i staden, ganska fullt av folk.

Att stå i sådan där tacksamhet är olidligt. Min Gud, Sara, är ömsesidiga tjänster ... är ... ja ... tacksamhet, människohjärtan emellan, en olidlig känsla? Tacksamhet ... Albert! Men skjutspengar, och pengar för mat, och för hyra, och slarv, det vem som vill stå i tacksamhet för, men inte jag.

Likväl, när hon dör, vet jag av borgmästaren, att jag med hus och tomt inte vidare försvar behöver, fast ogift. Huset räntar inte mycket av sig; dock kan jag hyra ut ett par rum ovanpå; och nere botten bor jag själv.

Berusad av tanken den blivande inkomsten, gick han ner till gumman och förehöll henne det slösaktiga i att inte hyra ut stugan åt sommargäster. Kära hjärtans, inte vi några som vill bo här! gruvade sig gumman. Hur vet moster det? Har ni försökt hyra ut? Har ni någonsin annonserat? Det är bara att kasta pengarne i sjön! menade madam Flod.

En åldrig kvinna kom honom till mötes: snygg, men ytterst enkelt klädd, en blandning av bekymmer och godhet i anletet. Åter skar det i hans hjärta. Detta är säkert gamla Maja! tänkte han. Vad skulle han säga? hur skulle han begynna? Slutligen stammade han: Jag har fått höra, att här skulle finnas rum ... Att hyra! ja, en trappa upp, om jag får lov att visa herrn.

Han betraktar noga han kan Carlssons anletsdrag och söker utröna, om han fått sin hyra än. Men han har svårt att se och inskränker sig till att skåla med honom. kommer Clara och ropar: Nu är han inne, pastorn! Nu är han inne! Nej, vad fan säger du; är han inne redan! Pastorn hade glömt, vem frågan gällde. Vilken han är inne, Clara? genljöd korus. Gusten, vet jag!

Jag har många resor att göra här i Västergötland, fram och åter, om sommaren och kanske hela året, ifall min plan lyckas att transport Västgötadals regemente, och det beror Dorchimont. Någonstans skall jag under alla dessa färder ha mitt hem ... för mina sakers skull ... kunde jag inte hyra av dig de där smårummen en trappa upp? I Lidköping? Men du har inte sett de rummen ännu.

Det andra blir att skaffa dig vackra kläder, att hyra en palankin och leja några tjänare. Allt det vill jag åtaga mig.

Jag skulle svårt att övertyga henne om, det du aldrig i världen skall bli ... Ha! Frukta dock intet, goda Albert. Du skall snart komma hem till oss, och du skall bese de rum, du ämnar hyra. Men vänta tills jag låter kalla dig. Kör nu gatan rätt fram: det är inte svårt att hitta här i Lidköping.

Berusad av tanken den blivande inkomsten, gick han ner till gumman och förehöll henne det slösaktiga i att inte hyra ut stugan åt sommargäster. Kära hjärtans, inte vi några som vill bo här! gruvade sig gumman. Hur vet moster det? Har ni försökt hyra ut? Har ni någonsin annonserat? Det är bara att kasta pengarne i sjön! menade madam Flod.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar