Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och han talade till mig: »Denna tempelkammare, vars framsida ligger mot söder, är för de präster som förrätta tjänsten inne i huset.

Snö föll neder Sankt Görans-dagen; Fågeln genomflöge ej dess flingor. Flickan trampar drifvan, bar om foten, Efter henne bär dess broder skorna. "Kännes ej i dina fötter vintern?" "Ej i mina fötter kännes vintern, Vintern känner jag uti mitt hjärta; Dock från snön är vintern ej där inne, Vintern där är kommen från min moder, Som mig ger åt den, som jag ej älskar."

"Du tycker väl att de är behändigt för Gullspira te för jämnan med trålj om nosen." "Int ha hon en för jämnan häller", småsnyftade Mag- lena. "Hon fri inne i storskogen och ute vid lands- vägsrenarna." "Men sir du stinta nu går vi int ofta igenom nå'n storskog. Du vet att vi hinn' int ta åf Gullspira tråljen förrän vi sätta dit' en igen ' na. Var de int du som sa' de bara i går?"

Han var hemma långt, långt härifrån, i ett land som jag alldrig hört omtalas; der det större delen af året är vinter och endast en kort tid grön mark. Der folket är fattigt att det stundom äter trädens bark och der man är glad, att inne i kammarn en liten stjelk att trifvas af vexter som här blomstra i hvarje skrefva. Och ändå tycktes han förakta ett lif, sådant du omtalar".

Hur vis Försynen! Vid Hirsala. Det är en vanlig skärgårdstafla man ser från ett af fönstren. Sommarsolen skiner blank öfver en holmbeströdd fjärd. Mörka granstränder öfverallt. Vass betäcker vikbottnen der borta, och längst inne, der sjön bildar ett smalt sund, ryker det från nyss tända svedjeland.

såg han, att hon arbetade, att det arbetade inom henne, att det arbetade i hennes strupe och i hennes ansiktes muskler. Tyst, å för Guds skull, bad han, innan hon ännu sagt ett ord. Det löste. Hon skrek till. Du! skrek hon. Tror du inte' jag vet! Tror du inte jag vet! Att hon är inne ditt rum om nätterna! Hon fortsatte att skrika, än snyftande oklara ljud, än ord. Men han förstod icke orden.

Men han näpser dem, och de fly bort i fjärran; de jagas bort såsom agnar för vinden, uppe bergen, och såsom virvlande löv för stormen. När aftonen är inne, se, kommer förskräckelsen, och förrän morgonen gryr, äro de sin kos. Detta bliver våra skövlares del, våra plundrares lott.

»Gerdagerdagerdagerdagerdagerdaskrek Oscarson förtvivlad och störtade också i väg. Fast inte åt samma håll. Först när han var inne i sitt rum slutade han att skrika, och slog sig i stället ned schäslongen.

En hund med hederskänsla kunde ju inte vara inne i så'nt sällskap och höra ledt bräkande. Nu hade gråhunden legat och tjurat och ondgjort sig hela natten.

Men för att Bollan skulle sätta näsan i vädret. Sen kom Ludwig och sen kom Casimir. blev jag ännu mer altererad. Casimir kan inte fördraga att jag har Ludwig inne hos mig, när jag klär mig. Är det inte löjligt? Visst är det löjligt, sa tante Sara. Lyckligtvis stod ju dörren öppen, att jag fick ut Ludwig. Men kom dunderslaget.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar