Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Återkommen till Paris aftonen läser jag i en tidning berättelsen om det efteråt beryktade spökhuset i Valence-en-Brie. Brie?

sade denne till sin körsven: »Sväng om vagnen och för mig ut ur hären, ty jag är såradOch striden blev den dagen allt häftigare, och konungen stod upprätt i sin vagn, vänd mot araméerna; men om aftonen gav han upp andan. Och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: »Var och en till sin stad igen! Var och en till sitt land igen

Annars skulle hon fått se ! menade han. Och varför han inte fick, det visste inte fan! Sen den dagen sovo bönderna i lång tid bara med ett öga, för de väntade se halmstacken brinna, och madamen gick aldrig ensam i lagården om aftonen, när hon skulle treva ägg. Höjer tar gården själv. Nu skulle de se annat, när Höjer kom sta och efter modrens död tog vid gården.

När det blivit tyst, började domaren med att uppläsa länsmans första rapport av ungefär detta innehåll: »Söndagen den sjunde maj, klockan åtta aftonen, anlände till länsmansbostället å Ingarö förre tullvaktmästaren Andreas Ek, hemma från Brandskär, och efter att ha begärt samtal med länsmannen, angav han sig ha mördat sin hustru under följande omständigheter.

I Constants kammare kastade hon sin våta kappa och slöja och gick därefter hastigt utan tvekan allena in i Förste Konsulns sängkammare. Här behövde hon aldrig frukta att bli överraskad, ty efter klockan elva om aftonen tordes aldrig någon utan särskild kallelse sätta sin fot där.

Därefter sade Jakob till Laban: »Giv mig min hustru, ty min tid är nu förlupen; låt mig in till henne bjöd Laban tillhopa allt folket orten och gjorde ett gästabud. Men när aftonen kom, tog han sin dotter Lea och förde henne till honom, och han gick in till henne. Och Laban gav sin tjänstekvinna Silpa åt sin dotter Lea till tjänstekvinna. Om morgonen fick Jakob se att det var Lea.

Och när det led eftermiddagen, gjorde syskonen toalett, varpå flickorna Mörtön anlände för att hjälpa med kaffekokningen. mot aftonen i femtaget kommo de främmande.

Lyder du ej mina befallningar, skall du göra Cramer och Martini sällskap, Mayer. Akta dig jag ser allt och vet allt. Skynda dig ned till östra stranden och se mot havet. Wolfgang stängde av telefonen, stoppade den sig, iförde sig sin flygdräkt och satt snart vid Svanens ratt. Hydroplanet lyfte sig lätt över vattnet och susade snart över Korsikas bergiga yta mot väster. Aftonen var härlig.

Samhället fordrade Jens Sören Frederik Christian Nicolaisens huvud ett fat. Samhället skulle vad det begärde. Aftonen den 28 oktober var trafiken i hörnet av Vestervoldgade och Stormgade mer än livlig efter krigsförhållanden.

Med armarna om varandras liv gingo vi den smala stigen fram till vårt sommarhem, och när vi kysste varandra till godnatt, sade Elsa: »Du har gjort mig lycklig i kväll. Åh du vet inte vad du har gjort mig lyckligDen aftonen satt jag länge uppe, och jag gjorde, vad jag icke gjort under hela sommarens lycka. Jag tänkte Elsa och mig.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar