Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jag kom fram eftermiddagen och blev strax införd till gamla drottning Karin, som nu är av ålder vit som en duva och icke går ut av sitt rum annars, än till kyrkan, dit hon i vackert väder låter bära sig i en porte-chaise.

När jag kom hem, var min tjänarinna redan i full färd med att tillaga middagen. Jag tog skyndsamt af mig festdräkten och klädde mig i hvardagskläder, innan jag tog vård om barnen. Jag hinner nog ännu byta om till kvällen, tänkte jag, ty i denna litet urblekta, gamla bomullstygsklädning skulle jag dock ej velat visa mig för Agnes. eftermiddagen var det Maris tur att till festen.

Magistern syntes icke till hela dagen, gardinerna voro nedrullade för hans fönster, och framåt eftermiddagen kom doktorn från Tibble. Men ingen visste rätt, hur det var fatt. Magistern var vid dansbanan i natt sade pappa till farmor möjligen har han dansat sig varm och sedan legat i det fuktiga gräset och förkylt sig. Detta gaf Elsa mycket att tänka .

Men jag satt där ensam och kände med förfäran, hur allting hade blivit tyst. eftermiddagen kom Olof och tillsammans med far och mor kom han från sin första utflykt i världen fram till den bädd, där lille-bror låg död. Där grät han manligt och stilla, och när han kom ut i salen, visade Svante honom allvarligt sitt finger.

Kamrater gjorde upp hans skulder; själv sökte han en prediko-kondition och började läsa prästen. Primus och Ultimus. Östgötarnas trädgård var riktigt fin eftermiddagen den andra juni det året, ty där skulle bli kransbindning till promotionen.

»Jag skall komma innanHan bugade sig stelt och gick. han var gången drog modern ett djupt andetag, som efter en öfverstånden smärta. Men der syntes icke spår af rörelsen i hennes beherrskade ansigte. Hon såg honom öfver torget och hon böjde sig fram för att kunna följa honom med ögonen tills han vek om hörnet. Sent eftermiddagen knackade hon hans dörr.

Makarne, som eftermiddagen rott ut att sätta flundernät, hade råkat i tvist, varpå Ek knuffat hustrun i vattnet, och när hon flöt opp, hade han med kättingen slagit henne över bröst och rygg tills livet gick av.

Ett par upprorsförsök kvävdes summariskt, och till slut fann han sig åter, fast med ytterlig motvilja i att utföra Askengrens befallningar. Det var långt lidet eftermiddagen när de åter närmade sig Lyngsö båthamn, och Silverbucklas hjärta lättades när han såg att »Zuleika» höll nästan rätt in mot kajen.

Han tyckte sig rent fysiskt kunna förnimma, hur allvaret, den högtidliga stämningen åter steg upp inom honom, som om han stigit i ett varmt bad. Och medan klockan ringde där nere, sade han halvhögt till sig själv: Nej, ä inte för sent! Ja känner att inte ä för sent. Nu ä ja snart redo. eftermiddagen, sedan Percy varit hemma hos honom och hämtat sockerskålen, gick han ut till sin mor.

De skänkte honom med det samma god kroppsrörelse; men hufvudskälet var det, att han eftermiddagen Polvila hade ett arbete, ett annat åter förmiddagen i staden.