Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De sofvo djupt, i samma ställning som de kastat sig ner, bleka små stackare, men barnalyckligt, tryggt slumrande, att det syntes honom som om han fått Guds änglar till huset, som höllo vakt om dem. Gullspira låg midt i gruppen, idisslande, med halfslutna ögon och knusande öfverlägsen hållning. Tidigast af alla vaknade småstintorna morgonen.

Himmeln är mulen, luften tung; man väntar ett oväder. Jag törs ej till sängs; tillbringar två timmar med brevskrivning. Krossad av trötthet kläder jag av mig och kryper ner mellan lakanen. En förfärlig tystnad råder i huset, när jag släcker lampan. Jag känner att någon bespejar mig i dunklet, snuddar vid mig, trevar mitt hjärta, och suger.

Lik i huset och inte någon möjlighet att bud efter kista eller svepning; ty snön föll oupphörligt, att strömmar och fjärdar varken buro eller brusto; att båt i sjön var omöjligt, ty vattnet var en enda issörja, i vilken man varken kunde ro eller åka eller . Carlsson och Floden, som Gusten nu lät kalla sig, gingo om varandra, sutto till bords tillsammans utan att byta ett ord.

Alldenstund både stewarden och konstapeln fått i land, dukade nu kaptenen själv fram i kajutan vad huset förmådde och det var icke småsaker danskt brännvin, norsk sill, svensk renstek, engelsk cakes, holländsk hummer o. s. v., och slogs dörren till brödskottet upp och börjades det. Stämningen, som förut varit något blandad, antog nu en betydligt gladare färg.

Hon hade sidenklänning och blå ögon och porslinshuvud och riktigt hår, som kunde kammas. Clara var 2 år, hände något sorgligt. Hon tappade håret. min dotter kammade henne en söndagsmorgon det var mycket viktigt, att Clara kammades söndagen tappade hon håret. Alltsammans satt kammen och min dotter gav till ett skrik, att alla i huset lämnade sina sysslor och sade: Vad är det?

Men tar de en fluglort och det inte är rättvist, ska jag klämma dem. Tycker I inte det? Mor? Jag tycker du är en stolle som ränner från gården mitt i natten med allt karlfolk. Ocken säger dig, att det inte kommer någon och tänder huset medan du är borta? Inte har jag krafter att slåss med strykare? Men gästgivarn skakade bekymrad huvudet. där säger I bara, för att I inte är rättvis.

Skulle Håkansson vara i livet och läsa detta, kommer han att titta hem till mig, och är jag förlorad. Det hus, där Håkansson träder över tröskeln, är dödens. Han är som termiterna. Han lämnar inte huset, förrän han uppätit allt ätbart, utdruckit allt drickbart och jagat invånarna i landsflykt. Det finns tusen exempel härpå. Det finns endast ett exempel att han överlistats.

Men om prästen, när han går in och beser huset, finner att fläcken icke har utbrett sig huset, sedan det har blivit rappat, skall han förklara huset rent, ty är det onda hävt. Och han skall till husets rening taga två fåglar, cederträ, rosenrött garn och isop. Och han skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten i.

Om ett rike har kommit i strid med sig självt, kan det riket ju icke hava bestånd; och om ett hus har kommit i strid med sig självt, skall icke heller det huset kunna äga bestånd. Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv och kommit i strid med sig själv, kan han icke äga bestånd, utan det är ute med honom.

Pastor Caldén brukade icke vara sentimental... I trätrapporna upp till Johannes' kyrkogård satt den svarta katten med de vita framtassarna ännu sin dörrtröskel och solade sig. Tomas gav sig tid att stanna ett ögonblick och stryka honom över ryggen. Märta stod i porten till huset vid Döbelnsgatan. Hon var mycket blek, och hennes ögon hade blivit stora.