Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Fru Hyltenius stod i dörren. Hon sträckte sig som en katt och kvävde en gäspning. Förlåt. Jag låg och sov. Jag hade nämligen ingenting annat att göra. Nej, för all del, ni stör inte. Har ni kommit för att stanna? Var god och sitt. Den första juni, var det sagt Jag bryr mig inte om, vad som är sagt. Var god och sitt. Jag behöver er nu, just nu i vårarbetet.

Tja, det ska det nog bli. Ska bli regementsmusik? Är du alldeles förbannad pojke! Vem har sagt det? Ja trodde . Du tror mycke. Jaså! Tack, snälla pappa! God natt, snälla pappa! han dagen efter som vanligt sökte upp rabulistbarnen Lillegård möttes han av en högtidlighet, vars like han förut aldrig känt. De knappast hälsade honom.

Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig. Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Och HERREN sade till honom: »Detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham. Isak och Jakob, i det jag sade: 'Åt din säd skall jag giva det. Jag har nu låtit dig se det med dina ögon, men ditin skall du icke kommaOch HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, såsom HERREN hade sagt.

till sist stod det der, klart och tydligt, som när ett ljus tändes. Det var således skälet och det var detta hon instinktlikt hade känt. »Hon törs inte med till en erkändt omoralisk ung herre», hade herr Wahlberg sagt. skämt förstås men der låg allvar bottnen. Hon tänkte den skildring af unge mäns lif, som hon nyss hade läst.

Han sade till dem: »Vilket svar råden I oss att giva detta folk som har talat till mig och sagt: 'Lätta det ok som din fader har lagt oss'?» De unga männen som hade vuxit upp med honom svarade honom och sade: » bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: 'Din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss' bör du tala till dem: 'Mitt minsta finger är tjockare än min faders länd.

Dock frågade ingen vad han ville henne, eller varför han talade med henne. Men kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: »Kommen och sen en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne icke han är Messias gingo de ut ur staden och kommo till honom.

Och hon förnekade, att de kunde vara lyckliga. Hon berättade drag ur deras liv, vad de gjort och vad de sagt. Ännu mera uppehöll hon sig vid, vad de icke gjort och icke sagt. Och hon slöt med de orden: »Jag tror, att människor i vår tid glömt att älska. De äro upptagna av mycket annatAllt, vad min hustru nu sade mig, förvånade mig.

Och han hade lofvat att föra dem till ett ställe i berget där han en gång sett en huldra. Hon hade varit grönklädd, med långt hår, gult som kornhalm, och hon hade sett honom och lockat att han när hade följt henne, om han inte, i detsamma han sprang sta', hade fått för sig att hon säkert var en huldra och sagt ut Jesusnamnet för henne. hon hade slunkit bort och blifvit som ett baktråg.

Hon är själv en stol, känslolös: liksom hon hållit mig för en stol, och sagt mig det öppenhjärtigt. Dygdig? Kan jag kalla en stol dygdig? Hon är ingenting alls åt det hållet, som jag menar; varken god eller ond. Hur kan jag kalla ett ingenting dygd? eller ens last? Vad är hon för en? Liderlig? hut åt hälsingland! det kan inte falla mig in.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar