Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Fick en liten, qvaf kammare innanför stugan, der fyra karlar och tre qvinnor snarkade, den ena värre än den andra. Fick en katt till sängkamrat och diverse andra objudna gäster, som slutligen gjorde sängen trång för henne, att hon full af förtrytelse rusade upp, klädde sig och klef ut genom den folkfylda, illaluktande stugan.

Varför kom du hit, när du inte vill stanna? Köpt ett år, sade Abraham. Fru Blenda sade: Du är elak, du är grym, du är grov, du är ond och ohygglig som en mördare. Tänk, att du skall pina mig till döds För ett år, sade Abraham. För evigheters evighet. Du har bitit mig i hjärtat som en katt. Det är lömskt. Jag smekte, och du bet. Varför skrattar du? Är jag gammal och löjlig?

"Hon har nog någon syster eller annan god vän, som heter Ullari, och som brukar ge henne mjölk, för när hon fick mjölk strax hon kom, ropade hon gång gång "Uj Yla". "Ita Tasta säger hon också ofta. Jag brukar kunna tyda barnprat och gissar att hon menar "hvita katten", I morgon skall jag försöka fatt en hvit katt åt henne.

Han gallskrek och hakade sig med både armar och ben fast vid Ante. "Ja men aldrig har jag sett farligt i hela lifve", skrek Maglena. "De är ju en katta, och han kan int " . Maglena tog vidundret, som verkligen befanns vara en katt, opp i famnen, utan att akta huru den fräste och spottade; själf darrade hon af skrämsel och medlidande.

Rulla i åkern, söta Henrik! bad hon med hufvudet sned, det är lustigt när du rullar, du ser ut som en stor, hvit, våt katt. Går du i hafren, blir jag glad. Heikki slängde öfver gärdet, tog ett stort skutt och kom hufvudet rakt in i hafrelandet.

Men Agnes, finner du där äfven värklig lycka, sinnesfrid? Hon såg mig och smålog ironiskt. Lisi liten, du talar som ett barn! Hon skakade hufvudet och skrattade alt fortfarande. Hör du, afundas du inte förskräckligt din katt därborta i kakelugnsvrån?

Se blott huru nöjd den är med lifvet, spinner med ögonen slutna utan bekymmer och sorger och saknar ingenting i världen, länge den får mat och har det varmt. Den har fullständig sinnesfrid! Jag blef litet förargad. En katt är en katt och en människa en människa. Hon steg upp och kom till mig. Blef du stött? En förförisk blick mötte mina ögon och fick mig genast god igen.

Och mycket riktigt körde han huvudet tvärs genom granrishäcken och fick skråmor i ansiktet. Men där ute vägen stod Gusten Sörman och spejade ned över staden. Vad tusan gör du här? frågade Abraham. Gusten bleknade han hade lätt för att blekna, när han blev skrämd. Abraham höll undan grenarna och Gusten smög sig nätt som en katt in i trädgården.

»Det är Guds straff att jag gick ifrån henne i går och tog till brännvinet igen?, klagade han, och kom sjögasten och tog henneAlla instämde, gummor och karlar, unga och gamla, barnen med. »Jag såg en röd katt i förgår, när jag kom efter aftonmjölken», sade Lena, »och den jamade och vred sig, jag kunde strax se att den inte var riktig. Inte var det en vanlig katt, inte

En snål nordanvind drog fram och sopade torrsnö för sig. Men inne i köket stod Clara och eldade bakugnen, medan Lotten arbetade i degtråget. Carlsson satt i skåphörnet, rökte pipa och spann som en katt i värmen; hans ögon voro ute spel och de gassade sig och gonade sig, när de stannade Claras vita armar, som stucko fram ur linnet. Ska du mjölka först, innan vi sopar opp? frågade Lotten.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar