Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Det är en täppa hemma som heter Juskus, efter den finnen som först bodde där, sade han, han blev mördad och begravd nära tomten. Kring källargropen växer snår av al och björk, det är min lekplats som barn vi flyr dit! skrek han till Ziri.

Den vise Tjang-tschi-li skänkte mig sedermera åt Läkaren, och denne förde mig till ett underligt land, som heter England, och skänkte mig sen åt herrn här i huset, och kom jag till detta besynnerliga land, der de en tid om året kläda öfver både gator och tak med hvitt tyg, såsom man ser der genom fönstret". Just bredvid den nickande chinesen låg en indiansk pil.

Du ljuger, satans karl, skrek patronen utom sig af förbittring, du ljuger, sant jag heter Uninius, du ljuger!

Nu har jag sagt min tanke, sant jag heter Larsson, och att vad jag sagt är sant som dagen, det kan ni ge er djävulen , hela surven! Och härvid slog jag näven i bordet det rungade. Stormen bröt lös; jag hade förlorat besinningen. Sablarna skramlade, och jag minns ingenting vidare, förrän jag befann mig ute i förstugan, dit ett par kanonjärer hade haft den artigheten att förpassa mig.

Ah, porcamadonnacorpodichristoporcasacramento, betala, betala! Fem francs! Aldrig, sade jag. Till polisstationen! sade polisen. Vi reste till poliskontoret och togo plats kring polisernas förmaksbord. Vad är ert namn? sade polisen. Ellèr, sade jag, ty heter jag i Frankrike. Och ert namn? sade polisen till kusken. Giannini! ropade kusken. Ah, porcosacramentoporcamadonna

För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas tänken allt sådant. Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och skall fridens Gud vara med eder.

För resten fästa vi uppmärksamhet å Jaktstadgans § 10, däri det heter: »Träffar någon tillfälligtvis, evar det vara , skadligt rovdjur, han det fälla och behålla». Det hela kan således bero , om man träffar eller icke. Att skjuta över målet eller slå ett slag i luften är alltid olämpligt, i all synnerhet i stadsfullmäktige. nog tidningsredaktörer i allmänhet mottaga under år och dag.

I sitt längsta poem, »Om en mös pligt», skrifver han som en god fruntimmerskännare. Vi skola uppräkna några af hans flammor. Den, för hvilken han hetast brunnit, heter Margareta. Han kallar henne i en glödande kärlekssång »Margaris, min själs behag, andra jag». Är det samma person som fick det artiga, nästan concettimanér affattade »bindbrefvet» margaretadagen under årets vackraste tid?

Ack, hon hör klart, hur han också sitter och sjunger om henne, fast han ännu kanske varken vet var hon bor eller vad hon heter. Och sätter hon till att gråta... och tar bonden i granngården! Hon böjde sig och bröt en dunig maskros och blåste den.

Och mannen begav sig till hetiternas land; där byggde han en stad och gav den namnet Lus, såsom den heter ännu i dag.

Andra Tittar