Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och du skall göra hörn därtill, Som skola sitta i dess fyra hörn; i ett stycke därmed skola hörnen vara. Och du skall överdraga det med koppar. Och kärl till att föra bort askan skall du göra därtill, ock skovlar, skålar, gafflar och fyrfat. Alla dess tillbehör skall du göra av koppar.

Och när kärlet som krukmakare höll att göra av leret misslyckades i hans hand, begynte han omigen, och gjorde därav ett annat kärl , som han ville hava det gjort. Och HERRENS ord kom till mig han sade: Skulle jag icke kunna göra med eder, I är Israels hus, såsom denne krukmakare gör? säger HERREN Jo, såsom leret är i krukmakarens hand, ären ock I i min hand, I av Israels hus.

Det förefaller mig, att vi alla tre lida rättvist, men att det kanske ändå överst i kalken ligger en droppe orättvisa. Och det är den droppen, som gör oss levande. Du är en ännu farligare karl än Ulv Ulvsson. Det är farligt för hela mitt hus att ha dig kedjad vid väggen. Jag har bränt bort din syn, att hinnorna dina ögon äro hoptorkade och rynkiga.

Sagdt; och alla de hörde hans ord med förundran och glädje. Genast klarnade åter den kunniga Anna i synen, Gick till sin kista att klä sig, och dottren sig klädde tillika. Sonen, den reslige Karl, tog endast sin scharlakansväst , Knäppte sin jacka igen, uppjämkade byxorna högre, Spände sitt bälte om medjan och stod ren färdig till aftåg.

Hon hade minsann granna ögon, den apan, och lade all sin lön i kläder hade hvita strumpor som en karl, att alla glodde henne, det belätet. Man hade nu aldrig hört, att Jesper var slamsig med töser eller brukade stå för dem, men kanske, när han nu gått förgäfves länge efter en, skulle han ränna tosing efter många flera.

Där var han känd, och där lät man helst bli att reta honom. När han gått sin morgonrond genom verkstaden, knäade han Karl Johansgatan utför, tog av till höger och kom in Sofiagatan. I vänster hand höll han sin enkäpp och med högra handens fyra återstående fingrar en hörlur.

Men folk har hittat mycket dumt tyg till varandras elände; och det allra värsta är, när de fått i huvudet sig, att det skall tjäna dem till gagn. Vad dig anbelangar, Albert, är du yngre som karl, än jag som kvinna; även om du kan vara ett år, eller par, äldre än jag, såsom människa beräknad.

»Det är väl ingenting att tjuta för», sade Erlandsson brutalt. »Hon var väl inte förtjust i kusken att hon inte tål att se en annan karl?» »Oookved damen, som genast hade sin slutsats klar. »Goda boven, mörda mig inte. Min man har alla pengarna. Snälla banditen, låt mig behålla livet!» »Lugna sig, frun, lugna sig», sade Erlandsson. »Jag vill er inget ont.

Brovin har satt sig sin plats: Här fattas en kudde. Min kudde fattas! Jag har en för mig. För säkerhets skull lägger jag en näsduk över den. Man kan inte vara nog försiktig i dessa smittosamma tider. Därborta ligger en karl som har två kuddar. Han har min kudde! Det är orätt! Ja visst, är det orätt, men kanske tycker han om att ligga högt med huvudet. Jag kan inte ligga utan kudde!

Det blev ingen riktig fart i samtalet, och Lydias blickar innehöllo mera missnöje än ömhet. Men ute i tamburen var det dödstyst. Minut efter minut gick, men inte ett ljud hördes. "Det måtte väl inte ha hänt barnen något", sade fru Söderberg ängsligt efter fem minuter och gick ut. Karl Anton följde med, i sitt stilla sinne önskande att det hänt dem ganska mycket. Men det hade det inte.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar