Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vad skall göras med karlen? Rannsaka honom först, häng honom sedan! Jag har rannsakat honom med den påföljd, att han icke kan undgå repet, men beklagligen tyckes han endast ha varit verktyg för den rätte boven, som undsluppit. Han pratar i vädret om tusen saker, men förtiger hårdnackat det som mest är nödigt att veta. Skall jag använda sträckbänken? Låt föra in honom hit!

Om boven rodnar, bleknar och darrar, hans brott upptäckes, sker det blott av häpnad över att se sig blottad eller av fruktan för straff, och han hunnit bliva van vid dylika fataliteter, kan han med fräck panna möta vilken anklagelse som helst.

»Det är väl ingenting att tjuta för», sade Erlandsson brutalt. »Hon var väl inte förtjust i kusken att hon inte tål att se en annan karl?» »Oookved damen, som genast hade sin slutsats klar. »Goda boven, mörda mig inte. Min man har alla pengarna. Snälla banditen, låt mig behålla livet!» »Lugna sig, frun, lugna sig», sade Erlandsson. »Jag vill er inget ont.

Vår Herre kanske? hade han väl någon mening med det? Giv mig min flöjt! Kasta honom i elden. Jag hade ingenting att svara men dröjde likväl. I elden med den boven! skrek gubben, och nu reste han sig båda armarna, för att se hur det sprakade om buxbomen. Hör du hur det visslar i honom? Nu kan han spela. Se bara hur klaffarna smälta hela skalan uppåt... där, nu kommer C-klaffen.