Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men de återstående människorna, de som icke hade blivit dödade genom dessa plågor, gjorde icke bättring; de vände sig icke ifrån belätena, som de hade gjort med egna händer, och upphörde icke att tillbedja onda andar och avgudar av guld och silver och koppar och sten och trä, som varken kunna se eller höra eller .

Alla omhängena runt omkring förgården gjordes av tvinnat vitt garn; och fotstyckena till stolparna gjordes av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver, och deras knoppar överdrogos med silver; alla förgårdens stolpar försågos med kransar av silver.

Likaledes gjordes de för norra sidan hundra alnar långa; till dem gjordes tjugu stolpar, och till dessa tjugu fotstycken, av koppar, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver. Och för västra sidan gjordes omhängen som voro femtio alnar långa; till dem gjordes tio stolpar, och till dessa tio fotstycken, men stolparnas hakar och kransar gjordes av silver.

Och mitt däri syntes något som liknade fyra väsenden, och dessa sågo ut följande sätt: de liknade människor, men vart väsende hade fyra ansikten, och vart och ett av dem hade fyra vingar, och deras ben voro raka och deras fötter såsom fötterna en kalv och de glimmade såsom glänsande koppar. Och de hade människohänder under sina vingar alla fyra sidorna.

Och dit förde han mig, och se, där stod en man vilkens utseende var såsom koppar; han hade ett linnesnöre i sin hand, ock en mätstång; och han stod vid porten. Och mannen talade till mig: »Du människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron, och akta allt som jag kommer att visa dig, ty du har blivit förd hit, för att jag skall visa dig det; förkunna för Israels hus allt vad du får se

Och man gjorde femtio häktor av koppar för att foga tillhopa täckelset, att det kom att utgöra ett helt. Vidare gjorde man ett överdrag av rödfärgade vädurskinn till täckelset, och ytterligare ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpå detta. Bräderna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt. Tio alnar långt och en och en halv aln brett gjordes vart bräde.

Klockan åtta morgonen kom en af pigorna in och frågade om de ej ville ha kaffe. Fem sömniga röster mumlade ett belåtet ja, den sjette svarade med en långt utdragen snarkning, som kunde tydas hur man ville. Låt oss sex koppar kaffe, bad Bella, som fortfarande agerade tolk. Pigan nickade. Hon stod och betraktade deras upphängda klädningar med mycket intresse.

När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen voro av koppar. För den första vagnen voro röda hästar, för den andra vagnen svarta hästar, för den tredje vagnen vita hästar, och för den fjärde vagnen fläckiga hästar, starkare än de andra.

Och du skall till förhänget göra fem stolpar av akacieträ och överdraga dem med guld, och hakarna dem skola vara av guld, och du skall till dem gjuta fem fotstycken av koppar. Du skall ock göra ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem alnar brett att altaret bildar en liksidig fyrkant och tre alnar högt.

Och du skall göra ett galler därtill, ett nätverk av koppar, och nätet skall du sätta fyra ringar av koppar i dess fyra hörn. Och du skall sätta det under avsatsen altaret, nedtill, att nätet räcker upp till mitten av altaret. Och du skall göra stänger till altaret, stänger av akacieträ, och överdraga dem med koppar.