Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Mellan honom och de rättrogne, min lysande herre. Mellan en laglig myndighet och en uppstudsig folkhop? Jag svär vid Gud och kejsaren, att du skall hängas med första bästa rep som folkuppviglare och orostiftare, om du icke genast drager hädan och lagar, att packet följer dig. Under detta samtal fortforo ropen: Ut med kättarne! Leve prokonsuln! Död åt hedningarne!

Jag åtnöjde mig med denna förklaring, och jag nu erinrade mig, att jag under resan bekommit de båda numrorna af Helsingfors Morgonblad, hvari ni, min herre, nedlagt er skarpa protest mot min väns åsikter, och tillfälligtvis äfven hade till hands de bref, som föranledt ert svar, beslöt jag att meddela den gamle mannen dessa båda akter för att se hans sätt att upptaga och betrakta dem.

Lasse var hans bästa själsfrände, ingen förstod såsom han, hur man kunde längta att glömma allt, lifvet varit kargt och världen blind, att den låtit det illa för den, som förtjänat ett bättre öde. Men Lasse blef för svår. Han bara skrålade och skrattade och ville alls inte mer sitta tyst och dåsa bort i en stilla bedöfning, såsom kronofogden önskade. Det blef skilsmässa också där.

"Stopp!" skrek han. "Jag är Erlandsson. Jag har bara paraffinerat mig i ansiktet att jag är litet svår att känna igen. Adolfine! Jag är Mikael. Om du inte känner igen mig, titta födelsemärket, som jag har magen." "Tag bort skurken", kved fru Erlandsson, halvt avsvimmad. "Men Dolfi lilla! Dolfi! Titta födelsemärket!" bad Erlandsson bevekande. " känner du säkert igen mig."

Och sprang Rapp etter en tross. Men när vi feck stroppen om det tjocka på'n, sätter han till att skrika, som om man ville gälla honom. Och se han ser ut? Pastorn såg verkligen obeskrivligt svår ut; och karlarne betraktade sin herde med leda blandad med outrotlig vördnad och ville skaffa undan honom fort som möjligt.

Han litade icke längre fadern utan försökte att skicka sig samma sätt som Holmdis' bröder, men det var en svår konst. Hon talade flera gånger till honom frimodigt och ljust, men hans tunga var liksom bunden, att han ingenting kunde svara. En gång kom hon honom nära, att hennes hår strök över hans händer, och därvid blev det alldeles genomstrålat av solstrimman.

Historien, som var svår att plöja för farmor, blef i magisterns mun en sammanhängande följd af märkliga och äfventyrliga tilldragelser från forna tider.

De yngre gjorde miner, reste sig och ströko ut. De äldre stannade, tysta, tungsinta stirrade de ned i muggarna. Från gatan hördes en hackande hosta, ett harklande. Husch ja. Åhåjaja. Broms och Sörman trädde in krogen. Guds fred, gott folk, hälsade J. A. Broms, utan att svar. Hans syn hade blivit svag, och han stakade framför sig med käppen. Husch ja, ett sådant väder.

Den gör ett slag fram till revisorn för att fråga om vägen in till hamnen. Revisorn ger vänligt besked, kuttern fortsätter, och i detsamma kommer Ada. Hon seglar över revisorns huvud, han släpper bägge spöna, sträcker armarna rätt i luften och ropar: Ada! Ada! Ada! Kuttern vänder genast. Man tror att något hänt mannen i båten. Man går in till honom och frågar: vad är det, men man får intet svar.

Varför spottade han inte i händerna, tog ett karlatag och sökte komma in vid generalstaben i stället för att stå i kön och vänta? Kaptenen hade svarat, att det redan var för sent påtänkt och att han för resten ej var ärelysten. denna invändning hade han fått till svar frågan, om han ej var en Petréus. Bröderna förstodo honom ej.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar