Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Sen var stunden, bister kvällen, jag var trött af dagens färd, Men jag sökte nu ej hvila, tänkte ej tak och härd; Nej, till dina fält och isar stod min längtan denna gång, Där fanns mer än härd och flamma, mer än hvila natten lång, Där fanns Finlands här församlad, ung och modig, stark och fri Och oss såg fosterlandet och fosterlandet vi. Ära öfver gamle Klercker, evig ära kräfver han!

Vid orden »far» och »gamle Carlsson» blev han mycket vek och erinrade sig sista begravningen han övervarit. Här hade han glömt bort vad psalmisten sjöng och måste upp och leta efter testamentet i sin kista.

Tre, fyra paket gick väl an att fatt i, men sedan började det att bli krångligt. När han tog upp ett, föll genast ett annat i gatan, och den gamle kamrern svor, svettades och blev småningom himla ilsken allt vad jul, julklappar och julbesök hette.

Först han stod vid disken och den närsynte gamle bokhandlaren tog upp paketet och granskade böckerna misstänksamt, den ena efter den andra, först hade han sett; att "Anor och ungdom" av Jac. Ahrenberg också hade kommit med i packen.

Medan denna skara väntar den stora kyrkoportens öppnande den andra porten har hela natten varit öppen, men vaktas av soldater, som icke insläppa andra än biskopens budbärare tilldrager sig följande i grannskapet av Akarnaniska porten. Den gamle Batyllos, olivhandlaren, hade, medan hans hustru Tabita var borta från hyddan för att mjölka getterna, tagit sin korg armen och gått in till staden.

han lefvat, han lefde, sådan Satt en kväll Sunions topp den gamle. hans knä låg sluten nu en rulle Af Sofokles, hedningen, den store, Ädle sångarn, och rullen ytterst Lästes tecknadt: "Oidipus Kolonus". Nyss han slutat dramen, för hans minne Dröjde än dess bilder, och hans blickar Sväfvade kring den besjungna nejden.

Sonen står just i skjortärmarna vid en bål och skall hålla tal; han fattar i ett ögonblick situationen, fyller glasen och ber sällskapet hälsa hedersgästerna med ett fyrfaldigt hurra! Vindlingarna i trappan, övergången från mörkret till ljuset, hurraropen och kanske mest middagen bedövade den gamle , att hans entré skulle blivit ganska komprometterande om icke sonen störtat mot honom.

Du liknar mest den gamle stackare du är. Att jag inte såg förut, vad du är för en gammal skråpuk. Är det truten din, som trollar? Och den ska springa efter flickor! Som darrar hand gudslånet kommer utanpå magen. Om min Daniel hade dig i näven krama han vasslan ur dig som ett intet. Och hon steg fram med tunga steg, sade: Det får allt bli färdknäppen, det, greven. Flaskan sjönk.

Vad som står i Posttidningen kvällen därpå? Ack, inte behöva vi upprepa vad som är upprepat; men att Svenska Folket har skrivit det, det är säkert! De nyadlige. Den gamle hade rätt besynnerliga åsikter i statsläran.

I långa tider ren Han från sitt trogna folk har varit borta; Nu, lik ett fruktbart år, Välsignelse till våra tjäll han bringar. Ren tvenne år förgått, Sen i sin hydda ensam blef Miljutin. Det var en morgonstund, Den gamle gått att andas vårens vindar. En rönn i blomning stod gården, under den han valt sin hvila.

Dagens Ord

medsols

Andra Tittar