Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ackompagnerande henne med glasen, märkte man icke i början något, men när slutligen ingen sång hördes, föll det en af åhörarne in att ropa till sångerskan, att hon skulle sjunga bättre. Hon blef ond, rynkade ögonbrynen och hötte med knytnäfven åt den näsvise. Den tillrättavisade tog upp en lök ur sin ficka och kastade sångerskan, som träffades ögat.

Lasse såg bort. Om han skulle och tala vid pigan? Hon var glad, kanske kunde hon honom från det där andra. Ännu en blick mot stranden. Där var gasten ännu, men hade nu fått hel kropp. Var han van vid mörkret nu eller hvarför såg han bra, han urskilde nu tydligt hela figuren, hvit kofta och hvit mössa. Tänk, att de tre, fyra glasen...

Säg till var människa du träffar, att jag redan friat till Johanna Brant, med ett ord, att hela saken är avgjord. Bra, bra! Skål och lycka till! ropade Spöqvist. Själafränderna stötte glasen tillhopa och drucko skålen i botten.

I byn fans en krog, och den glada förlofningen skulle der firas med några skålar männen emellan. Det var ännu god tid, tills man skulle samlas vid högsta bergstoppen, för att med »kokko» fira midsommarfesten. Först kl. 10 anlända de danslystna med sin spelman, och till dess kunde man ju vid glasen samspråka om det blifvande bröllopet, om de ungas inkomster och merasådant! Midsommareld.

Han vågade ej se honom av fruktan att liksom brännas av glansen från dessa blänkande ögon bakom de fuktiga glasen. Rösten talade verkligen. Jag har vetat det här ja, ja, ja, det har jag vetat, det här har man sagt men jag inte trott ja, ja, stå där, stilla där, det är alldeles riktigt att ni skall stå där, David Ramm, mellan mig och och den där! Där skall ni stå stå bara stilla där

Han var het av vinet och vild av hennes smekningar. Hon slöt ögonen och sjönk tillbaka med en frossbrytning, och han tog henne stormande, övermodigt, nästan med våld. ...... Pappa är inte hemma, mamma har gått torget ...... Vinresterna glödde i glasen. Märta höll en kudde för ansiktet och snyftade sakta. ! viskade hon bönfallande. , ! Tomas sökte trösta henne, lugna henne.

Genom det öppna sängkammarfönstret hördes ett barns sång från någon av de små våningarna åt gårdsidan. Det var en liten flickas gälla röst, och hon sjöng någon självgjord barnmelodi. Pappa är inte hemma, mamma har gått torget, vad ska vi göra... Och det blev åter tyst. Tomas slog i det sista av vinet, och de drucko ur. Vinresterna tindrade dunkelröda bottnarna av de slipade glasen.

Och länsman tog fram sina brillor, hornbågade och försedda med stora, runda förstoringsglas. Hans ögon hade färg som gråsten, men bakom glasen fick stenen lyster och blänkte som pärlemor. Länsman ställde ljusen i en halvring kring luntorna, snöt sig stillsamt i en väldig, brun näsduk, torkade näsa och mun och skägg och hjässa och sade: ber vi herr greven stiga in. Gästgivarn öppnade dörren.

Jag är ett svin, tänkte han, undrar om andra män är likadana? Just kallades Lisa bort, en ny gäst kom. Den nykomne gästen bar ett par guldbågade glasögon över en mycket skarp näsa, hans ögon lyste dimmiga bakom glasen och hans kinder var pussigt bleka.

Ja, nu är vi där, sade länsman. Han tog av sig brillorna och torkade glasen. Och under tiden blundade han och talade: Det är klart, att greven ska ha hemgift. För eljest ryker han in, och är det mycket annat som ryker. Go' vänner, si! Vi är allesammans go' vänner. Och därför ska vi tänka oss för. Till exempel, inte är gästgivarns betjänt med att jungfru Stava blir avhyst från Frönsan?