Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.

Men hon hade denna gång ingen att förtro sig åt. Inga egentliga vänner i den stora främmande staden, hvars språk hon ej kunde. Den ende hon hade kunnat förtro sig åt var Adolf Bäck, och han var ju dock »ej egentligen» qvinna. behöll hon sin sorg för sig sjelf, och dagarne gingo, tunga och långa. En af Dions buketter med band i de finska färgerna var fästad »ryssgudens» bild i Nadjas rum.

Nej, när ängeln sade: "Kom, jag vill visa dig bruden ," menade han ej: "Kom jag vill visa dig endast en bild af bruden," utan han menade, hvad han sade, att han ville visa honom bruden sjelf , som bodde i staden, ja, i stadens slott, det särskilda brudpalats der inne, som Jesus varit sysselsatt med att göra i ordning i snart 1900 år.

Hvad är det hos denna flicka som gör, att jag icke kan låta bli att betrakta henne. Hon är icke vacker; jag upprepar det nästan krampaktigt för mig sjelf. Och ändå kan jag icke slita min blick från detta bleka, smala, förfrusna ansigte, som tittar fram som ur en sky af rök. En bild af hösten, synes hon mig. Jag älskar hösten.

En söndagskväll efter att ha dansat och druckit gingo de att spatsera i skogen och höllo varann om livet. Han fick också kyssa henne, men hon var icke rätt hemma med det, och såg ofta ironiskt leende honom, när han lovtalat hennes fina kinder och hennes vita tänder och tryckte sin eldiga mun mot hennes för att liva denna kyliga bild.

Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: »Gån åstad och gjuten ut Guds sju vredesskålar jordenOch den förste gick åstad och göt ut sin skål jorden. kommo onda och svåra sårnader de människor som buro vilddjurets märke och tillbådo dess bild. Och den andre göt ut sin skål i havet.

Och eftersom I icke sågen någon gestalt den dag HERREN talade till eder Horeb ur elden, därför mån I nu noga hava akt eder själva. att I icke tagen eder till, vad fördärvligt är, genom att göra eder någon beläte, något slags avgudabild, något bild av man eller av kvinna. eller någon bild av något fyrfotadjur eller av någon bevingad fågel som flyger under himmelen, eller av något kräldjur marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.

Det första således, som ur denna synpunkt möter vår betraktelse, är att all sann dikt måste vara en sann bild af historiens egen väsentlighet och i grunden lika sann som den.

"Men", säger hon, "han kysste blott Mitt barn och log fint, godt, Som nu hans bild väggen där, Om blott man närmre är." Visst är, att i sitt rätta ljus Var gubben Kulneff god som guld; Man klandrar, att han tog ett rus, Det var hans hjärtas skuld; Och detta hjärta bar han med, han höll frid, som han stred: Han kysste och han slog ihjäl Med samma varma själ.

Vid Dionysos! utbrast Olympiodoros, i det han ordnade sin gångares betseltyg och kastade en blick över torget, där ha vi ju prokonsuln. Var? Vid Torg-Hermes bild. Han står bredvid en bärstol och samtalar med damen i densamma. Riktigt. Jag ser honom. Det är Eusebias bärstol, sade Karmides. Jag igenkänner den. Aha!... Men se vår Annæus Domitius!

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar