Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vad i Herrans namn ska vi ta oss till för att honom i säng? jämrade gumman till flickorna, rådlös hur hon skulle den sovande vaken, ty hon visste, vilket förfärligt sinne han hade, när han druckit och blivit väckt, och honom kvar i köket gick inte an för flickornas skull, och in i stugan inte heller, för skulle det bli ett pratande.

Orolig i blodet som han var, tyckte han att det var bäst att se efter ... i stugan var det alltför kvaft och han behöfde luft ... han hade druckit några glas julkalaset och de hade gjort honom konstig i hufvudet. Han gick till stallet.

Löjtnant Storm hade i sin ordning stigit upp och druckit poeten till, men fick, ej heller han, besked. Han frågade, »hvarför han det icke göra ville och om han det icke göra kunde». »Jag kan fuller, men jag vill intet» svarade Lucidor. »Om du intet vill göra mig besked, måste du något veta med mig» sade Storm. »Hvad jag vet, det skall jag strax visa dig» sade den andre.

Det är morgon, rummet är kallt, men brasan bullrar borta i kakelugnen. Jag är nyss klädd och har druckit mitt morgonkaffe. Jag hade i går kväll föresatt mig, att om det fanns någon möjlighet, skulle jag ha ro och sömn. Jag öppnade fönstret att den kalla nattluften strömmade in och kylde ut rummet, och jag gick fram och tillbaka en hel timme, tror jag.

Hon drack kaffe hos Bergs med Amelie och åt bara tre bakelser ty »tiderna ä verkligen förfärliga, tänk, dom har höjt saltet med fyra öre och vad får man inte ge för lingonen, det är att man inte vet vart man ska ta vägen och tänk om fienden etc.». fru Göransson druckit kaffet går hon och Amelie och Anna-Lisa ned i Kungsträdgården för att Anna-Lisa ska leka i sandhögen.

Sedan vi druckit thé, gick min värdinna för att se efter sitt lilla barn, som sof i ett rum i andra ändan af huset, och jag blef ensam och satt en stund betraktande brasans lifliga lek och de små figurerna spiselkransen. Min hand vidrörde tillfälligtvis glasörat.

Hon hade i en hast blivit tung i huvudet, ja rent av sömnig. I en mörk vrå ute i tamburen stodo Tomas och Märta och kysstes. Han höll henne hårt pressad mot grosshandlar Wenschens ulster och kysste henne var han kunde komma åt. Hon var stilla som ett lamm. De dumma barnen hade druckit mycket champagne, att de icke kunde hitta något annat att säga varandra.

Där fanns en smula champagne kvar i hans glas. Jag gick bort och läppjade det. Det var alltså verklighet, att han varit här. Jag såg klockan. Hon var ett. Jag klädde långsamt af mig. Hvad skulle människorna tänka om mig i morgon? Jag ångrade ingenting, och jag var klar och sval i hufvudet som om jag druckit vatten.

Sörman fick hämta vatten, och när gubben druckit sade han: Husch, Sörman, fy skäm ut sig. Tar jag skada till min själ? Jag är en hederlig man, och här finns inte ett öre, som är orättfånget. Men bär samvetet emot, Sörman, skall han lämna min tjänst. Det kan jag inte, för jag har hustru och barn. Och jag ? triumferade gubben. Jag ? Har jag inte till och med barnbarn.

Han sträckte ut sin vita hand, liten och mjuk som en kvinnas och klämde hårt Edmées. Vi ha ännu icke druckit freden i Lunéville, min drottning. Kom! Edmée hade icke lust att åter ge sig ut bland alla gästerna, som vart ögonblick kunde känna igen honom. Hon blev sittande och lutade sig tillbaka med hakan i vädret.

Andra Tittar