Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Troppen tågade fram, och man hade ej funnit i mängden Någon, som vände sin blick åt ett annat håll än hans granne; Ty som stjärnorna se den bördiga jorden, de sågo Alla, den ena såväl som den andra, granen allenast.

Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Sådana af enbart cellulosagarn genomsläppa dock mjölstoft lättare än jutesäckar. Cellulosagarnet har vidare funnit användning till mattor, gardiner, möbeltyg, bolstervar, lakan etc. Ch.

Hon led oändligt af att se honom sådan han var, utan tro, utan lifsintresse och utan medelpunkt. Hvad hon trodde sig ha funnit som det centrala i hans karakter ingaf henne den djupaste aktning och glädje.

Det var som om benen ej ville bära honom. Och plötsligen, medan han stod där med händerna för ögonen och med sviktande knän, var det som om något inom honom ropat: Paulus! Paulus! Uppenbarelsen! Han blev liggande med överkroppen över broräcket. Hans kropp skakade i konvulsioner. Han hade funnit den, Sanningen, Livets Sanning!

Där begynte de anklaga honom och sade: »Vi hava funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man giver kejsaren skatt, och att han säger sig vara Messias, en konung frågade Pilatus honom och sade: Är du judarnas konungHan svarade honom och sade: »Du säger det själv

Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd, mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade . Och vår Herres nåd blev mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus.

Kom, sälla stund, kom mildt och fort, jag får hädanfara, Kom, död, och öppna mig din port Till lifvets himmel klara, Kom, Jesu, tag af nåd mig mot Och bed för mig vid Fadrens fot, Att jag får hemma vara! N:o 381. Det har jag städse funnit, Att jordisk lust är kort; Knappt har den börja hunnit, Förrn den är tagen bort.

nu filistéernas hövdingar tågade fram med avdelningar hundra och tusen, och David och hans män därvid tågade sist fram, tillika med Akis, sade filistéernas furstar: »Vad hava dessa hebréer här att göraMen Akis svarade filistéernas furstar: »Denne David är ju Sauls, Israels konungs, tjänare, som nu har varit hos mig över år och dag, och jag har icke funnit något ont hos honom, från den dag han gick över till mig ända till denna dag.

Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behagDen rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom det heliga berget.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar