Och han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen, och man utropade framför honom »abrek». Och han satte honom över hela Egyptens land. Och Farao sade till Josef: »Jag är Farao; utan din vilja skall ingen i hela Egyptens land lyfta hand eller fotOch Farao gav Josef namnet Safenat-Panea och gav honom till hustru Asenat, dotter till Poti-Fera, prästen i On.

Du skall förestå mitt hus, och efter dina befallningar skall allt mitt folk rätta sig; allenast däri att tronen förbliver min vill jag vara förmer än duYtterligare sade Farao till Josef: »Jag sätter dig nu över hela Egyptens landOch Farao tog ringen av sin hand och satte den Josefs hand och lät kläda honom i kläder av fint linne och hängde den gyllene kedjan om hans hals.

Riktig våg, riktiga vikter, riktig efa, riktigt hin-mått skolen I hava. Jag är HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land. skolen I nu hålla alla mina stadgar och alla mina rätter och göra efter dem. Jag är HERREN.

haven nu icke I sänt mig hit, utan Gud; och han har gjort mig till Faraos högste rådgivare och till en herre över hela hans hus och till en furste över hela Egyptens land. Skynden eder nu och faren hem till min fader, och sägen till honom: ' säger din son Josef: Gud har satt mig till en herre över hela Egypten; kom ned till mig, dröj icke.

Genom ett farornas och ångestens land, där lejoninnor och lejon hava sitt tillhåll, jämte huggormar och flygande drakar, där föra de åsnors ryggar sina rikedomar och kamelers pucklar sina skatter till ett folk som icke kan hjälpa dem. Ty Egyptens bistånd är fåfänglighet och tomhet; därför kallar jag det landet »Rahab, som ingenting uträttar».

förhöll det sig med Mose och Aron, Och när HERREN talade till Mose i Egyptens land, talade han till Mose: »Jag är HERREN. Tala till Farao, konungen i Egypten, allt vad jag talar till digMen Mose sade inför HERREN: »Se, jag har oomskurna läppar; huru skulle Farao vilja höra mig

I utroten ju ur Juda både man och kvinna, både barn och spenabarn bland eder, att ingen kvarleva av eder kommer att återstå; I förtörnen ju mig genom edra händers verk, i det att I tänden offereld åt andra gudar i Egyptens land, dit I haven kommit, för att bo där såsom främlingar.

Allenast prästernas jord blev icke Faraos egendom. bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen; och de fingo sina besittningar där och voro fruktsamma och förökade sig storligen. Och Jakob levde sjutton år i Egyptens land, att hans levnadsålder blev ett hundra fyrtiosju år.

Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem. HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med skabb och skorv, att du icke skall kunna botas. HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och sinnesförvirring.

Och HERREN talade till Mose Sinais öken, i första månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land; han sade: Israels barn skola ock hålla påsk högtid den bestämda tiden. fjortonde dagen i denna månad, vid aftontiden, skolen I hålla den, bestämd tid. Enligt alla stadgar och föreskrifter därom skolen I hålla den.