Ditt ord fick ingen hysa, Som därtill vigd ej var, Din kärlek fick ej lysa För allom uppenbar; Man måste djupt sig kröka Till usla brunnar , Man måste mänskor söka, För att dig söka . Du, som din sanning skrifvit Mer klar än sol och dag, Du, som vår broder blifvit Och fyllt för oss din lag, Till dig fick man ej skåda Med klar och öppen blick, Hos dig i nöd och våda Ej tröst man söka fick.

Se, av HERREN Sebaot är det ju sagt: » möda sig folken för det som skall förbrännas av elden, och folkslagen arbeta sig trötta för det som skall bliva till intetTy jorden skall varda full av HERRENS härlighets kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet. Ve dig som iskänker vin åt din nästa och blandar ditt gift däri och berusar honom, för att skåda hans blygd!

Offenbachs operett har spelat samma rol som Aristofanes' komedi, varit ett liknande symptom vid slutet af en kulturperiod och derför har den fyllt en uppgift. Den var skämtsam, men skämt är vanligen maskeradt allvar. Efter skrattet kom det rena allvaret, och der äro vi nu.

"Visst äro ofta diktens väl män som qvinnor opraktiskt folk, hvilket ock ådragit skrifvande qvinnor mycket hån, många sårande binamn. Men hade dessa skrifställarinnor, som nu varit dåliga husmödrar, blifvit födda i ett stånd der de ej förstått sina anlag, tror du väl att de derföre bättre fyllt sina pligter som husmödrar? Finnas inga dåliga husmödrar bland de icke litterata?

Och när hon nu fick skinnet mellan nyporna kom hon att tänka Stava. Litanian som lästs i fjorton år, lästes om igen till punkt och pricka. Inte var det något fel henne hemmase, och när hon fyllt tretton år kom hon till prästen i Raslinge. Där var det Guds ord och tuktan. Högst hade hon varit i läsningen, högst i hela socken, och ändå skulle hon bli med barn.

Har icke vår Herre gifvit er nog af denna världens rikedom och storhet, fyllt era lårar och låtit er nära bli rådman i staden? Hvad skulle han väl mer göra sin vingård? Men ni bär vilddrufvor, herr Gyllendeg, jag är äldre än ni, jag, och jag kan säga, att ni talar som en dåre."

"Och derifrån skall man ej höra talas om något dibarn, några dagar gammalt, eller någon åldring, som icke har fyllt sitt åldersmått; ty såsom yngling dör den hundraårige, och den, som icke uppnår hundra år, skall anses såsom förbannad." Metusalah blef visserligen gammal, ty han uppnådde en ålder af 969 år, men hans tal gick dock ej fullt upp till tusen år.

Ockultismen har fyllt sin roll genom att vetenskaplig väg förklara underverken och demonologien. Teosofien, religionens förelöpare, är utlevad efter att ha återupprättat världsordningen, som straffar och belönar. Buddhaismen, som prisas av det Unga Frankrike, har infört resignationen och en dyrkan av lidandet, vilken leder direkt till Huvudskalleplatsen.

För ett silfverhjärta. »Kom ihåg att äta dig mätt, om de be dig bli kvar öfver kvällsvarden», förmanade modern och knöt en liten löskrage om halsen sin dotter Lisa, som just i dagarne fyllt nio år. »Frun frågar alltid, om jag ätit», svarade Lisa, »och frågar hon, hva vi haft till middag. Hva ska' jag säga

Minns du, hur försonligt du räckte mig handen den gången vid skogsladan? Jag kände, att hade jag mottagit den, skulle du ha haft mig igen för alltid. Och red jag bort. Valdemar makade skålarna från den ena sidan till den andra utan någon mening, slätade duken, strök ihop brödsmulorna, såg efter i hornet att det var fyllt och sköt fram stolen.