Hon skall sedan till dårhuset, och tänk! vi tro att hon där kan bli till något slags nytta. Vi tänka skaffa henne plats i tvättinrättningen eller för att se till dårarna. Hon är förändrad, god nu. Aldrig har hon ju förstått något förr, aldrig fått lära hvad som är orätt. Hennes begrepp ha' varit förvirrade. Hon är som ett litet barn.» »Som ni uppfostrar...» »Och pappa med!

Ja Herre Gud ja, om herr Krok ska gifta sig Men inte ska ni tänka bror Gustav. Han har inte varit mera inspektor än jag under de sista åren, stackarn. Till midsommar blir det fyra år sen han fick slaget. Och sen dess har han inte gjort mycken nytta som . Men hennes nåd är ju hjärtans snäll, hon låter gubben omkring och inbilla sig, att det är han, som står för det hela

Men han kastade i alla fall en igenkännande nick åt sidan. »Ämnar du hela den långa vägen?» »Ja, det är skönt att röra benen. Det går lätt att tänka, när man marscherar.» »Det är längesedan man såg dig.» »Ja, jag skulle ju försöka göra någon nytta; och har jag kommit i vana att till min mor hvar kväll, när jag inte är teatern.

Ingenting hjälpte. Vad han än gjorde var till ingen nytta av den enkla anledningen, att ingenting kunde hjälpa . Han var predestinerad. Hade inte Kristus själv sagt, att många voro kallade men utvalda. Han ryckte åter till. Hade han för resten inte alltid känt, att han var predestinerad till fördömelsen?

Dock måste korporalen vid Svens uppfostran ofta taga itu med hårdhandskarne, ty Sven var en styvsint pojke; men det bättrades med åren, att korporalen fick heder, glädje och nytta av sin fosterson. Sven var duktig och ordentlig, skicklig både som masugnskarl och smed, och den månadspenning han förtjänte, kom nu hushållet väl till pass.

" ja", fortfor åter Cecilia, "mångahanda sådant sades, och det var bra roligt for mig, att jag dock hade gjort någon nytta med min stora kärlek för chemin.

Hon skulle vara dig till både nytta och glädje, och det skulle göra henne obeskrifligt godt att resa. Hon är varm och god och ändå vaken, jag tror att ni skulle det rysligt roligt tillsammans. Fru Meilert lät henne tala och lyssnade blott förströdd.

Ack, ja, jag vet, att du skall sörja mig, därför att du håller av mig, fast jag alltid varit klen och svag och aldrig varit till nytta för någon. Men du skall ändå glömma mig. Och du skall finna en annan, som hjälper dig med barnenOch åter bad hon mig att , bad att leva i ro de veckor, som stodo henne åter.

Jag har lefvat, tills jag sett alla dessa spekulanter ohjälpligt ruinerade, både ekonomiskt och moraliskt. Det gifves knappast ett enda exempel en man, som vunnit förmögenhet genom spekulation och sedan behållit den. Spelare fattiga, och det finns icke en spekulant, som fört ett aktningsvärdt lif eller varit till nytta för samhället.

Nadja var hemma besök i Torparbacken och förde aftonmjölken ifrån gården till Hadenäs. Någon nytta skulle hon göra, stora flickan. Sexton år och fullt utvecklad. Hon hade tjenat sedan hon var nio, tjenat en femton, sexton olika ställen. Blifvit bortskickad från det ena huset till det andra, hon »passade» aldrig.