De söpo in luften och fingo samma håg som fåglarna att flyga upp, att kvittra och sjunga. Bäcken hörde de. Redan frigjord porlade den bredvid dem, äfven den som i kvittrande jubel. De satte sig upp i bädden: en gång tog dem lusten att sjunga. "Oj hvad de' är behändigt och grant och roligt te ha gård och körka i skogen", sade Maglena. Hon sprang upp, när de slutat sången.

Han var påfallande spak ja hördes rent af helt förtrolig, när han gaf sig i språk med Ante. "Vi tänk koxen i bröllopsgården här bredvid. Brita ska dit med mjölken och följ vi med och koxa bruden." "De bli nog behändigt för er, de", sade Ante och ville förbi Grels, in. Men denne ställde sig i vägen. "Ja de bli lika behändigt för dej och syskonen dina, som för oss."

Glade sågo de där vid skenet af flammande pärtbloss Sju välrustade torpare ren kring bordet i samkväm, Medan i hvar sin vrå tyst gnolande pigor behändigt Trampade surrande rockar och rullorna fyllde med blårgarn. Sedan man hälsat hvarann och båda de tagit sig bänkrum, Började snart, bland tigande tyst, den raske Mattias Sända ett spanande öga omkring, uppsökande Hedda.

"Slå honom icke", ropade han, mycket man kunde urskilja bland snyftningarna, "han har ingenting gjort; det är jag, som satte ut snaran." Med dessa ord sökte han tränga sig fram ända till rektorn själf. Men herr Gyllendeg, som alldeles icke var road af diversioner för närvarande, knep honom behändigt öfver nacken, förrän han hann fästa rektorns uppmärksamhet.

Jag skall emellertid låta honom titta er innan jag ringer polisen. Ni är ju i gott förvar där ni står." Strax efter fem steg Bergman, lindrigt stagad och med skorna i handen in i sängkammaren, och fru Bergman störtade emot honom. Han undvek henne emellertid behändigt, och ämnade just förskansa sig bakom en stol när han hörde ett ljud från garderoben.

"Du mått med oss hvart vi , Anna-Lisa", mumlade Maglena med sista smörgåsbiten i munnen. Hon torkade näsa och fingrar det lappade, urtvättade förklädet och strök med sitt hufvud emot Anna-Lisas kind. "Si du, de är alltid behändigt te vara ute, om en också inte har de bra, sir en ändå mycke. Snön hitta te sätta sej roligt allting.

Han hade gått framåtböjd och skrapat golfvet med näfver för att efter skurningen det hvitt och torrt. "Vi tycker att de är behändigt te stanna här i stugan, vi", tillade Maglena. "När vi aldrig lite afröjdt här, blir de liksom hemma i stugan hos oss, fast där hade vi blommer i fönstre." "Ja men annars heller", fortfor Maglena. Hon riktigt hoppade till.

"Ja, men hvem ska göra de! Int kan du ihop sånt som är fint och konstigt, int", sade Månke öfverlägset, med förkrossande öfvertygelse. "Nej det förstås", bjäbbade Maglena. "Du tro väl att du förr vore god för te göra de, du, som stoppa strumper liksom man snor ihop öppningen en mjölpåse, bara dra ihop håle hur stort de än är." "De är aldrig någe behändigt när kvinnfolke bli ".

Äfven Jenny slingrade sig behändigt undan genom att låtsa hafva sagt miste, magistern rättade henne; man fick ej klart för sig om hon kunnat, eller icke. De öfriga kunde illa, tillochmed Hanna, hvars goda minne annars gjorde hvarje lexa till en lek för henne. Efter timmens slut blef ett vildt tumult i klassen. Flickorna skockade sig kring Jenny och Agnes, uppretade, stridslystna.

Han rökte långsammare nu; ty han tänkte, om den här cigarren blir slut i ett rapp, tör det inte falla sig lika behändigt som nyss att en till. Ja, helt säkert har hon glas i kappsäcken; och jag tycker mera om det, än om hon, såsom jag en gång trodde, hade glas i bröstet, eller hela hjärtat därav.