Men, tro mig, hvor dristigt jeg end spiler mine vinger, vender jeg dog altid tilbage til mit bur. Se her; tag denne ring, og vær min for Gud og mennesker, min selv om de døde skulde urolige drømme derover. ELINE. Du gør mig ilde tilmode. Hvad er det, som ? NILS LYKKE. Det er intet. Kom nu; lad mig sætte ringen din finger. Se ; nu har jeg fæstet dig! ELINE. Jeg Nils Lykkes brud!

Over 1500 dollars i guld, sølv og sedler blev fundet i leiren, og disse penger skjænket general Carr til den saarede Mrs. Weigel. Indianerne samlet sig snart igjen og begyndte at angripe de hvite. De blev slaat tilbake med store tap, men opgav ikke forsøket. Mens nogen av dem la sig i bakhold, begyndte resten at ride i ring rundt troppene.

Og du du blev bjørnens bane! SIGURD. Det blev jeg. I buret var mørkt, som under ravnens vinger; Hjørdis mente det var Gunnar, som sad hos hende, hed var hun af mjøden, hun drog en ring af sin arm og gav mig; det er den , du nu bærer. Og du blev natten over i buret hos Hjørdis? SIGURD. Mit sværd draget mellem os.

Jeg sled for brød og der gik år forbi; se, sligt gør ånden ej, som hånden, hærdet. Jeg kom der nord; mit hjem stilt bag fjeldet, og verdens ring for mig blev prestegældet. Mit hjem herr Falk! Ja, véd De hvad et hjem er? Det har jeg aldrig vidst. STRÅMAND. Det vil jeg tro. Et hjem er der, hvor dejligt rum for fem er, skønt der blandt fiender tykkes trangt for to.

FRU INGER. Kan I se ham? Se, se! Det er kongen. Det er Inger Gyldenløves søn! Jeg kender ham kronen og Sten Stures ring, som han bærer om halsen. Hør, hvor lystigt det klinger. Han nærmer sig! Jeg har ham snart i min favn! Ha, ha, hvem sejrer, Gud eller jeg? Altså dog EN AF KRIGSKNÆGTENE. Selv har han NILS LYKKE. Hys! Det er ikke grev Sture.

Jeg lægger Mærke til, at hun stadig har den samme Dragt , det samme tætte Slør, der skjuler hendes Ansigt og falder nedad hendes Bryst, og i Hånden en liden Paraply med Elfenbens Ring i Håndtaget. Det var allerede tredje Aften, jeg havde set hende der, al tid selvsamme Sted; såsnart jeg var kommet hende forbi, vender hun sig langsomt om og går nedad Gaden, bort fra mig.

EN TANTE. Nej! FRØKEN SKÆRE. Det gjorde min . Anna, hvor længe har det været hemmeligt? FRØKEN SKÆRE. Imorgen du ud og købe ring. Vi skal ta mål af ham! FRØKEN SKÆRE. Snak om en ting; det skal hun selv. De syr med attersting? En halv kop kaffe til? EN DAME. Ja tak, en dråbe. FRØKEN SKÆRE. Hvor heldigt, at du får din nye kåbe til næste uge, når I skal omkring. Når går vi i udstyrsmagasinet?

Men hvad er saa tegnet?“ spurte Sir Ralph. „Et slags rids av øen og fjeldet,“ svarte Laroche. „De som ikke vet hvad de skal se efter, kan vistnok ikke finde ut dette; men for mig er det tydelig nok. Denne ring er den egte; det er der ingen tvil

Men nu vil de naturligvis se at komme avsted saa fort som mulig til næste sted, og se om de da har lykken bedre med sig. Men det gaar sikkerlig ikke heldigere der.“ „Jeg fortalte ikke de andre at deres ring var uegte,“ forklarte Laroche. „Alt jeg sa, var at den ikke opfyldte de betingelser som maatte til for at jeg kunde gi dem ordet. Men De har den rette ring, det er jeg overbevist om.

Og I, fru Inger, lad vort regnskab være glemt! Vær højmodig og taus! Tro mig, I skal komme til at vide mig stor tak, før dagen gryr. Jeg forstår ham! ELINE. Han har banket min dør og sat denne ring min finger. FRU INGER. Og han har dig kær af hjertet? ELINE. Det har han sagt, og jeg tror ham. FRU INGER. Snildt handlet, Eline! Ha-ha, min herr ridder, nu begynder jeg!