Kerr forklarte at begge motorerne sammen drev aeroplanet; men om den ene av en eller anden grund skulde stanse eller bli ubrukelig, kunde den anden gaa med sterkere fart, og kunde holde skibet i luften alene indtil kameraten var blit reparert og færdig til at gaa paany. Mellem de to motorer saa Sir Ralph at maskinistens sæte var anbragt.

Læg dere ned dere ogsaa, og lyt,“ sa han, „og si mig saa hvad dere tror.“ Et øieblik efter reiste Longley sig. „Den lyden kommer fra fjeldets indre,“ sa han bestemt. „Ja, uten tvil,“ kom det fra Dale. „Og det vil si?“ spurte Sir Ralph. „At der foregaar noget derinde, ja. En bevægelse; og derfor følte vi ogsaa lyden mere end vi hørte den.“ „Men hvad kan det være?“ spurte Dale.

I det samme hjulene under skiene rørte jorden, rullet aeroplanet let fremover et litet stykke, og stod saa stille paa græsplænen bare nogen faa meter fra gutterne som stod opstillet, stumme av forbauselse. „Bravo!“ ropte Sir Ralph og grep Dales haand. „Den landingen var finfin.“ „Ikke saa værst,“ svarte flyveren. „Men efter denne tørn maa jeg ha mig en cigaret.“

Han hadde bare hørt en tilfældig bemerkning nu og da, og faat en forklaring i farten av Longley om hvorfor han begav sig til kanonrummet. I samme nu motorerne stoppet, stupte aeroplanet saa brat ned, at Sir Ralph maatte gripe fat i messingrækverket rundt taarnvinduet for ikke at tape balansen. Stille og støtt gled aeroplanet nedover.

Men, jeg spør, Dale,“ avbrøt Longley, „hvorfor skulde manden komme hit og bryte op din pult?“ „Det er let at forklare,“ var svaret. „Den flyvningen vi har snakket om, har nemlig at gjøre med Sir Ralphs hemmelighet. Forstaar dere? Godt. Jeg husker tydelig at jeg fortalte Sir Ralph at utkastene til aeroplanet laa i min pult.

Noget saa umulig!“ ropte Dale. „Men hvilket menneske ved sine fulde fem vilde finde paa at arrangere noget slikt?“ „Kanske gamle Granit-Girdlestone var aldeles sindssvak,“ sa Sir Ralph tankefuld. „Nei, det er utelukket,“ forsikret Longley. „Men hvad er saa løsningen paa gaaden?“ spurte Sir Ralph utaalmodig.

Ja, og aeroplanet er tegnet,“ svarte Dale. „Merkelig nok talte vi om den netop idag, og sa at vi haabet at kunne begynde med den nu straks.“ „Se det!“ Sir Ralph saa straalende ut, og var meget ivrig da han spurte: „Hvis De tillater det, vil jeg bestille dette aeroplan til den første reise.“ Dale bøide sig fremover: „De mener?“

En tyv i natten. „Simmonds, hvad i alverdenSir Ralphs stemme var bydende, og hans skarpe graa øine saa forbauset spørgende paa ham. Men tjenerens ansigt viste bare den mest uttryksløse høflighet idet han traadte frem foran portieren. „Undskyld at jeg skræmte Dem, Sir.“ Stemmen var aldeles rolig. „Jeg kom just for at spørre om det var noget De manglet.“ Sir Ralph saa igjen granskende paa ham.

Det vil bare ta nogen minutter.“ Sir Ralph saa spørgende paa Dale. „Ja, det kan han vist. Arbeidet med motorerne vil nok ta litt mere end en halv time ogsaa, tænker jeg. Vil du ha mig med, Tony?“ Tilbudet blev mottat med glæde, og da Kerr ikke hadde bruk for mere end én til hjælp, blev baade Sir Ralph og Jack ogsaa med, mens Longley blev tilbake.

Ta det med ro nu, Jack,“ sa Sir Ralph, som stod ved styrehjulet. „Det kan nok hænde det er en ø; men er det vor