Det var endnu ca. 1500 km. igjen, en strækning som de mente at kunne klare inden midnat. „Men hvordan skal vi kunne lande i mørke paa ukjendt grund, Dale?“ spurte Sir Ralph. Flyveren svarte: „Vi faar bruke lyskasteren, og kredse om til vi finder en aapen plads. Vi kan ikke tape alle de timerne til det blir lyst.“

Han hadde bare hørt en tilfældig bemerkning nu og da, og faat en forklaring i farten av Longley om hvorfor han begav sig til kanonrummet. I samme nu motorerne stoppet, stupte aeroplanet saa brat ned, at Sir Ralph maatte gripe fat i messingrækverket rundt taarnvinduet for ikke at tape balansen. Stille og støtt gled aeroplanet nedover.

Da de ikke hadde set noget til det andet aeroplan paa veien, maatte man tro at det var kommet frem før dem til Murkat og nu var paa veien til næste landingssted. Var det saa, var der ikke et minut at tape, og han og Dale maatte se at faa utført sit erende saa fort som mulig. Den lille bil blev heist ned paa marken.

For den saks skyld du burde vite, synes jeg, at det maa være noget forbigaaende for dig. Jeg tror ikke paa, at man kan tape sit talent, om man har været aldrig saa ulykkelig ellers . Du har jo forresten været borte fra dit arbeide aldrig saa længe . Man maa jo da først arbeide sig op igjen, faa tilbake herredømmet over virkemidlerne, kan du vel vite.

Ved at sprede sig i forskjellige retninger forsøkte rødhudene at faa de hvite til at tape sporet. Men Buffalo Bill gjennemskuet deres planer og satte kursen like mot Medicinbækkens utspring. Det viste sig ganske rigtig ved ankomsten hit, at indianerne hadde været her, men de var straks redet videre i retning av Red Willow Springs.

Der var bare to personer som ikke var tilfreds, og det var pastor Setun og W. U. Den sidstnævnte fordi han holdt paa at tape sin indflydelse i menigheten, og den førstnævnte fordi møtet hadde tat en helt uventet vending. „Den som er ærgjerrig er aldrig lykkelig.“ Kapitel 5 Gjæring i menigheten Den nye prest reiser

Saa gav fru Gram sig til at rydde op paa bordet. Hun tok op Jennys brodersaks; den var faldt paa gulvet: «Det er nok Deres specialitet at tape. De maa ikke være saa sliphændt, lille frøken Winge. Helge er ikke saa galant som sin far, ser det ut forHun lo. «Skal jeg tænde hos dig nu, ven min » hun gik mot røkeværelset ind og lukket døren efter sig.