Da de ikke hadde set noget til det andet aeroplan paa veien, maatte man tro at det var kommet frem før dem til Murkat og nu var paa veien til næste landingssted. Var det saa, var der ikke et minut at tape, og han og Dale maatte se at faa utført sit erende saa fort som mulig. Den lille bil blev heist ned paa marken.

Mens jeg endnu syntes vi var langt fra land, stoppet Dale motorerne og forberedte sig til at lande. Saa viste han os sin eleganteglideflugt“. Satte saa motorerne igang igjen og kredset rundt for at finde et landingssted. Far styrte hele tiden lyskasteren. Det klare lys faldt først paa toppene av vældige trær; saa der var ikke til at lande.

Saa kom det, vel overveiet og sikkert: „Det der aeroplan er bygget efter vore tegninger. Kan ikke være noget andet. De har øiensynlig valgt den rydningen som et heldig landingssted, hvor de kunde faa reparert skaden.“ Gutterne, som hadde faat høre den store nyhet, forlangte at faa se i kikkerten, de ogsaa. Dale styrte ret mot høiden, som var et godt landemerke; og de nærmet sig hurtig stedet.

Thi, skjøndt endnu tusind Alen borte fra vort Landingssted, springer Francis op som galen, rykker nær min Arm af Led, svinger Hatten: «det er Hende! Fa'r se der! Hun maa mig kjende. Ja ved Himlen! ja hun gjør! Seer du Anna der? Hun vinker tydeligen med sit Slør. Skuldermand! hal ud, hal ud! Ve, om en Sekund du sinker! Det er Anna, Fa'r min Brud

Hans forfædre har levet der i mange generationer. Si om ikke dette er held? Nok en cigar, hr. Dale?“ „Nøkkelenblir fuldstændig, og en duel i luften. Kl. 3 efterm. samme dag styrte aeroplanet nedover til San Franancos travle havn paa Kaliforniakysten. Dale kredset tre ganger rundt byen for at utse sig landingssted, hvorefter han steg ned i en stor, vakker park i utkanten av byen.