Det vil da sige, hvis jeg skal have fat i Sam først,“ forklarede David. „Men her er for Resten en anden Mand ovre paa denne Side, som jeg jo kan opsøge, hvis du synes.“ Det syntes Andrey ubetinget, og David vendte snart efter tilbage med gode Efterretninger. En vis Hr. Schmidt en Smugler af tysk Herkomst var villig til at bringe dem over Grænsen allerede samme Nat.

Hahn saa jo selv, hvordan det stod til, saa han fandt sig i det uundgaaelige; men han vilde have greie paa hvordan det var gaaet for sig. Det var da Dick saavidt fik stønnet frem: «Overfald hr. grosserer, overfald paa sagesløs mandOg med det samme besvimet han yndig, forsikrer jeg dig. De gjør det ikke bedre paa den nationale.

«Er du viss paa, du hadde været socialist dasa Cesca «hvis du hadde været født til greve for eksempel.» «Hr. Heggen er greve» lo Hjerrild. «Til mange luftige slotteHeggen kastet hodet tilbake og sat litt. «Jeg har ialfald aldrig hat nogen følelse av, at jeg var født fattigsa han, mest for sig selv.

Er der noget dumt i at betjene Dem paalideligt?“ „Nej, det er der ikke! Men De maa holde faste Priser. Jo mere man giver, des mere forlanges der. Husk vel paa det, gamle Ven!“ „Det er nemt nok sagt for Dem, Hr. Stirn,“ svarede Smugleren i en krænket Tone. „Men tror De, at jeg tør fastslaa Reglerne? Det er Soldaterne, der er Herrer, og ikke mig.“

Saasnart spionen var blit undersøkt og ført bort til militærfængslet, pekte Bill paa de karter og dokumenter, som man hadde fundet paa manden, og sa: Hvis De vil forandre disse papirene, hr. general, saa de blir værdiløse, kan jeg kanske vinde general Forrests gunst, naar jeg overleverer ham dem.

Han hilste høfligt paa Andrey, gjorde et Par Bemærkninger om Vejret og gik saa lige løs paa Sagen, idet han sagde, at alt var i Orden. En kort, men hurtig Diskussion paa Tysk førtes derefter mellem Hr. Schmidt og David. Andrey var ikke i Stand til at følge med; men forstod dog, at den endte til gensidig Tilfredshed.

Men frøken Schulin løftet sit glas: «Skaal, hr. HeggenHan lot som han ikke hørte. Først da hun sa det igjen, tok han sit glas «Pardon, jeg saa ikke », drak og saa bort igjen. En og anden smilte. Eftersom Heggen og frøken Winge bodde dør i dør i øverste etage etsteds nede mellem Babuino og Corso, gik folk ut fra deres forhold som en selvfølge.

Kapteinen paaGrand Fallshar sendt os et bud, som dere ogsaa vil le av naar dere faar høre det. Han sier at en av hans passagerer er en hr. John P. Rockerman, en millionær fra Kalifornia. Og det synes som om denne herre er meget vred.

Den indfødte spurte sig for hos folk de kom forbi, og førte saa de reisende til en liten bronsefarvet franskmand med mørk mustache og spidst skjeg. Han stod blandt nogen andre europæere. „Det er hr. Laroche,“ sa tjeneren, som efter endt erende vendte om og gik tilbake. Sir Ralph nærmet sig hurtig manden, tiltalte ham paa fransk og spurte om han kunde avse nogen minutter til dem.

Imidlertid fik vi slaaet en god slurk konjak i Dick, og det var rent hyggelig at se, hvor det kvikket ham op. Han fik bevidstheden igjen og med det samme han slog øinene op, sagde han: «Det var ikke paa aaben gade, det var paa Deres kontor, hr. grossererTja.