I dette Øjeblik viste Helene sig i Døren med Tebakken, fulgt af Stuepigen med Samovaren. Med Gæsternes Hjælp blev Bordet hurtigt tømt for Bøger og Papirer, Dugen lagt paa og alt gjort i Orden til Aftensmaaltidet.

Resultatet blev at nogen dage førCounty-fairenskulde aapnes var de fleste av de aktive medlemmer av Glenfield menighet samlet ute paa utstillingsgrunden for at gjøre alt i orden, saa de kunde være færdig til at tjene penger saasnart folk begyndte at komme. W. U. var den øverst kommanderende.

Jeg finder dette besynderligt, at jeg uvilkårlig sagtner mine Skridt; i dette Øjeblik er mine Tanker i god Orden, men jeg er meget ophidset, mine Nerver er optirrede af det sidste Måltid. Jeg går som sædvanligt lige forbi hende, kommer næsten til Porten og er i Færd med at træde indenfor. Da standser jeg. Jeg får med ét en Indskydelse.

SVANHILD. Men sig mig dog! FALK. Å ja, den ting er sagtens i sin orden; han tar eksamen, får sig straks en stilling, han går jo til Amerika som prest Og arver nok en ganske vakker skilling; ja, for det er vel Lind De mener? FALK. Bedst De vel vide Ja, som brudens søster bør jeg jo FALK. Gud! Det er ej Dem ! SVANHILD. Som høster hin lykkens overflod? Ak nej desværre! Det er ej Dem!

Kerr gik bort til Longley, som nu laa vaaken. Han grep Kerrs haand og spurte: „Er vi i flugt?“ „Ja, og alt er i orden.“ „Men hvad “ „Ingen spørsmaal, kjære ven. Vent til imorgen!“ Og han fik Longley til at drikke et litet glas melk med egg og konjak

Det ser ikke ut til at ha tat skade paa noget vis. Baade bæreflaterne og skroget ser i hvert fald ut til at være i orden. Det maa være en motorskade de er gaat ned for at reparere.“ Sir Ralph vilde svare, men blev avbrutt av Longley, som spurte hvad i alverden de stod og stirret saa intenst paa.

Tiden benyttedes til opbyggelige taler og sang, og ofte en kop kaffe tilslut. Bidragene til missionen blev ogsaa forøket, og menighetens finanser i det hele tat var i god orden. Kirkesøkningen var god, og husene var ofte overfyldt ved bønnemøterne.

W. U. gik da bort i byen og leiet enunionsnekker til at byggestanden“. Dette kostet dem $400. Nu hadde de allerede lagt ut $600. Saa maatte der ind lys- og gasledning og det kostet adskillig. Dagen før utstillingen skulde begynde var pastor og Mrs. Setun og nogen kvinder ute paa utstillingsgrunden for at faa alt i orden.

Saa ophørte Bevægelsen; Bogstaverne stod stille. Hist og her ude i Randen kæmpede endnu et enkelt forsinket Ord eller Bogstav for at bryde sin Vej igennem det tynde Dække, hvorunder det laa skjult, og smuttede ubemærket paa sin Plads ved Siden af sine mere rapfodede Kammerater; men den øverste Del af Arket var i fuldstændig Orden. I

Jeg spurgte hende, hvor hun vilde anbringe mig for Natten, og hun svared kort, at jeg kunde ligge herinde, sammen med de andre, eller ude i Forstuen Sofabænken, aldeles som jeg selv fandt for godt. Mens hun svared mig dette, gik hun omkring i Stuen og pusled med forskellige Ting, som hun satte i Orden, og hun ikke en Gang mig.