Nu er jo problemet om skatten blit haabløsere end nogensinde.“ „La os kaste en sten ned,“ foreslog Sir Ralph. De lyttet intenst, det syntes en evighet, men det varte virkelig flere sekunder før de endelig hørte stenen falde plaskende mot noget. „For en rædsom dybde!“ hvisket Jack forfærdet. „Vand i bunden ogsaa,“ sa Kerr, „flere hundrede fot ned.“

Petersborg med dens velkendte Omgivelser og følte det, som om han først den foregaaende Dag var rejst derfra. Hans Hjerne arbejdede mere og mere intenst, og han travede hurtigere og hurtigere frem og tilbage i Værelset. En lydelig Banken afbrød ham pludselig i hans Drømmerier og kaldte ham tilbage til Virkeligheden.

Sandelig min hat! dette er en rar sjø,“ sa Jack. „Du burde ta et billede av den og, Tony, akkurat herfra.“ Men Tony hadde for øieblikket ikke tanke for sit fotografiapparat. Han stod og stirret intenst paa et punkt ved bredden av indsjøen et stykke borte fra dem. „Det stikker noget op av vandet der!“ Han pekte ivrig.

Sir Ralph satte kikkerten for øinene og saa intenst en stund dit op hvor Jack hadde pekt. „Ja, jeg ser det der. Det er ganske rigtig en avsats som stikker frem. Men hvad tror du saa om den, Jack?“

Hele min familie syntes jo, det var vanvid. Og jeg merket, det hadde indflydelse paa mig men da vilde jeg jo netop. For male er det eneste, jeg har villet altid, og jeg skjønte, at hjemme kunde jeg aldrig faa arbeidet saa intenst, som jeg maatte der var saa meget, som distraherte . Men mama kunde umulig forstaa, at jeg var saa gammel, at skulde jeg lære noget, maatte det være straks.

Det ser ikke ut til at ha tat skade paa noget vis. Baade bæreflaterne og skroget ser i hvert fald ut til at være i orden. Det maa være en motorskade de er gaat ned for at reparere.“ Sir Ralph vilde svare, men blev avbrutt av Longley, som spurte hvad i alverden de stod og stirret saa intenst paa.