De skulde køre med Vogn til en af de nærmeste Stationer og rejse derfra David kunde imidlertid tage med Toget og være der for at advare dem, hvis ogsaa der skulde vise sig at være Ugler i Mosen.

Da , just i Sekunden da, kun en Alen knapt derfra, Damen drejer raskt paa Roret, just da hendes Navn af Choret blev udraabt og Yachten vender for at løbe ned i , viser Lodsens Blik og Hendes Aasyn, at de begge kjendes. Hans blev rædselsfuldt at see: skummelmørkt, dog fuldt af Flammer, Fakler liig bag Sørgefloret, hendes Aasyn hvidt som Sne, fuldt af en Gorgones Jammer.

Like nedenfor kuppelen, fæstet til yttersiden av gondolen, var en mægtig lyskaster, som kunde styres derfra. Da Sir Ralph hadde iagttat alt dette, vendte han sig til Dale og sa rolig: „Vet De hvad, dette er det fineste arbeide jeg har set i mit liv, og jeg skulde da ha set litt av hvert paa dette omraade ogsaa.“

Hun i herligt Selskab næsten al Europa gjennemstrøg, trængte til Jerusalem og Damask mod Østen frem, gjorde, da hun tog derfra, for at gjennemfare Vesten, Libanons Zenobia, Lady Stanhope, et Besøg.

Og jeg vilde ha retningen fra avsatsen, fordi jeg skjønte at noget derfra stod i forbindelse med indsjøen, nogen underjordiske stænger eller lignende, som da rimeligvis gik i ret linje. Og denne formodning var altsaa rigtig og hjalp mig frem. Det er det hele.“ Sir Ralph gav ham haanden uten først at si et ord.

Der var i Hundredevis af rejsende, der passerede Grænsen hemmeligt, simpelthen for at spare Udgifterne ved et Rejsepas; og politisk mistænkte kunde komme lige saa nemt derfra som alle andre, naar der da ikke var noget ganske særligt paafaldende ved deres Ydre. „Det er meget muligt,“ bemærkede Annie Vulitch med en let Rødmen; „men der er dog mange, der er blevne arresterede ved Grænsen.“

Derfra kunde de se kameraterne nede paa marken, og fik anledning til nok en avskedshilsen med vifting og vinking. Imidlertid hadde Dale og Kerr indtat sine pladser. Og mens Jack og Tony fremdeles stod og stirret ut gjennem vinduerne, blev pludselig gutterne, lærerne og terrassen borte for dem. De vendte sig om i største forbauselse og fik se Dale staa ved styrehjulet og le til dem.

Petersborg med dens velkendte Omgivelser og følte det, som om han først den foregaaende Dag var rejst derfra. Hans Hjerne arbejdede mere og mere intenst, og han travede hurtigere og hurtigere frem og tilbage i Værelset. En lydelig Banken afbrød ham pludselig i hans Drømmerier og kaldte ham tilbage til Virkeligheden.

«Hvor er det fraspurte Helge. «Stenersgaten. Ja vet du, din far snakket om nogen billeder av dig som liten, som han hadde nede paa kontoret, og saa skulde jeg gaa ned og se paa dem da, skjønner du. Og saa saa jeg motivet fra hans kontorvindu og fik staa inde paa kassefabrikken ved siden av. Det er malt derfra ja jeg maatte komponere litt om paa det da, forandre litt

Og de billederne jeg har gjort derfra sier de er gode, og Lennart og jeg har hat det saa deilig der, nu er vi venner altid, og naar han synes jeg er rar nu, saa bare kysser han mig og sier jeg er en liten sjøjungfru og saant pent og med tiden saa gror jeg nok helt fast hos ham . Men nu er vi altsaa i byen igjen og reisen til Paris blir intet av dennegang og det samme kan det være.