«Nei kjære Dem » hun smilte. «Det vilde da bare være hyggelig se der gik trikken Deres og Heggen kjender De jo fra før, og nu os . Vi skal nok passe paa at faa Dem ekspedert rigtig hjem og saa hvis De ikke er træt.» «Nei træt! Jeg vil forfærdelig gjerne faa være med dere, jegsa Helge ivrig og lettet. De andre tre begyndte at foreslaa kneiper.

«Men De burde ha koraller, frøken Jahrmann . Vet De, jeg synes, De maa komme til at se ut som en romersk contadina selv.» « da dereHun smilte litt til Helge og nynnet fornøiet. «Kan dere høre da!» «De har et italiensk navn og jofortsatte Helge ivrig.

Jenny kan en mands kjærlighet aldrig kommer over det?» «Den burde. Du har jo vist siden, at du vilde være hans gode, trofaste hustru. I vinter, du slæpte og slet og klaget ikke. I vaar, han var syk du vaaket nat efter nat, pleiet ham uke efter uke .» «Det var ikke nogentingsa Cesca ivrig. «Han var saa snil og taalmodig og han hjalp det han kunde med mit slit, som du sier.

Jeg satte mig igen, glemte Avisen, de mærkelige Dokumenter, blev ivrig og faldt den anden i Talen. Den lille Dværgs Godtroenhed gjorde mig dumdristig, jeg vilde lyve ham hensynsløst fuld, slå ham storslagent af Marken og bringe ham til at tie af Forbauselse. Om han havde hørt om den elektriske Salmebog, som Happolati havde opfundet? Hvad, elek . . . .

Og du, Jack?“ Jack stod fremdeles ved rækverket og saa op mot fjeldet. Han svarte ikke paa Dales spørsmaal, men spurte pludselig: „Har nogen kikkerten?“ „Jeg har den,“ svarte Sir Ralph. „Ja, se da gjennem den, tilvenstre, næsten op paa toppen. Kan du se en fremspringende kant der, eller avsats?“ Jack talte fort og ivrig.

Og han var ivrig og gjorde sig flid for at gi ordentlig besked og ikke bli sat fast . Aa vaaren, vaaren . Og det var en vaardag han hadde reist opover til Viterbo med dem, Jenny og Fransiska. Hun hadde sittet sortklædd og rank og stirret ut av vinduet. Saa graa og store hendes øine var han husket det.

Jenny var hende særlig taknemlig, fordi fru Rasmussen aldrig nævnte hendes tilstand; bare en enkelt gang hadde hun ængstelig spurt, da Jenny gik ut med sine malersaker, mon nu ogsaa frøkenen hadde godt av det ? Hun arbeidet ivrig den første tid stod bak et stengjærde med sit feltstaffeli, som holdt paa at blaase overende hele tiden.

Tony lo fornøiet, og gjorde sig store forhaabninger om at hans far muligens vilde la hans optegnelser trykke naar de kom hjem igjen. Mens han var ivrig optat med at begynde paa dette arbeide, kom Dale tilbake efter at ha sat Sir Ralph alene igjen paa sin første tørn ved styrehjulet.

Nu kan jeg ogsaa se røkskyerne,“ ropte Tony. „Der kom tre like efter hinanden.“ Longley hadde ogsaa set disse. Aeroplanet styrtet nu avsted med saa stor fart at de snart tydelig kunde iagtta den scene de saa ivrig hadde speidet efter.

Efter at hun havde gjort Zinas og senere Georgs og Andreys Bekendtskab, var hun bleven en varm og ivrig Beundrer af deres Sag; men der er et stort Spring herfra og til at blive en virksom Tilhænger, som altid er rede til at sætte noget af sig selv ind paa Sagen. Tania gjorde nu dette Spring, Krisen var kommen, i