Men her OLLOVICO. O, ve os, brødre, han har os beluret! Er den ædelbårne Romers skik? Et kvindeværk er det i vore dale. Frygt ikke; spejden er ej min bedrift; tilfældig kun jeg hørte eders tale. Fra Allobrogerlandet kommer I? I Roma tror I retfærd er at finde? Vend om! Drag hjem! Her råder tyranni og uretfærd langt mer end nogensinde.

Men gode var da dine kår i al den tid; mener du at Sigurd kan sige det samme! DAGNY. Lad mig være. Ve mig; du har gjort mig for klog mig selv! HJØRDIS. Et skemtsomt ord, græder du straks! Tænk nu bare ikke det. Ej sandt, jeg forstår mig godt at hvæsse pile? DAGNY. Og at bruge dem med; du rammer sikkert, Hjørdis! Alt det du nys har sagt mig, det tænkte jeg aldrig før.

CATILINA. Din tid er kostbar; førend dagen gryr du frygte kan et angreb Hør mig, ven! Du spøger vel? Det kan ej være muligt CATILINA. Vort anslag er forrådt, som jeg har sagt dig. Læg nu din kløgt og dygtighed for dagen. LENTULUS. Forrådt? Da ve os alle! Fejge usling! Nu skælver du; og du vil styrte mig ; du tror dig kaldet til en herskers stilling? LENTULUS. Tilgiv mig, Catilina!

Den Vanvittige stirrer paa ham, og kryber sammen. »Ve migmumler Alonzo. »Jeg har mistet mit Ideal, som skulde have ladet Alonzo de Tobar overgaae Esteban Murillos. Men varer en guddommelig Aabenbarelse længer? Jeg vil ile tilbage til Spanien, og i et Kloster bede Himlen at gjengive mig hendes Billede i Erindringen

Alt er begravet: Alonzos Landsmand, der i rasende Begjær var sprungen midt ind i Kredsen af de Knælende, Katharina og hendes Brudgom, Moderen, Klara og de øvrige Børn og Tyendet, Alle undtagen Faderen og Alonzo, der hver paa sin Side befandt sig længst udenfor det Sted, hvor Indstyrtningen skede. Men Katharina var ikke længer imellem dem. Ve, Ingen af dem har Katharina!

Flygt, hvis du kan, endnu i denne time! Ad alle veje kommer fiendens hær; din lejr omringes, Catilina! CATILINA. Fat dig; du taler vildt. Har rejsen rystet dig ? CURIUS. O, nej; men frels dig mens det end er tid! Forrådt! Hvad siger du? CURIUS. Forrådt bag venskabs maske! CATILINA. Nu du fejler; de vilde venner er mig tro som du. CURIUS. O, ve dig da for dine venners troskab!

DAGNY. Det mener du ikke; kom ihu, du har dog fostret hende. ØRNULF. Usalig var den time jeg tog hende under mit tag; det begynder at som Jøkul sagde. SIGURD. Jøkul? ØRNULF. Jøkul, hendes fader. Da jeg gav ham banehugget, faldt han flad ned græsvolden, mig og kvad: Jøkuls æt skal Jøkuls bane volde ve alle veje; hvo der ejer Jøkuls skatte skal ej glædes ved sit eje!

GUNNAR. Thorolf, hør dog! THOROLF. Lad mig . Men se dig for skulde både du og Hjørdis; thi min fader har i denne stund den i sin vold, som er eder dyrest af alle! Din fader har ! Hvad siger du! Hvor er Ørnulf? Sørpå, med mine brødre! GUNNAR. Sørpå! Gunnar! Ørnulf har dræbt Egil, vor søn! GUNNAR. Dræbt! Egil dræbt! Da ve Ørnulf og al hans æt! Thorolf, sig frem; er det sandt;

Ve mit Ravnefaderhjertes sløve mosbegroede Steen! Jeg har kunnet glemme Een af mit eget Kjød og Been: stakkels Klaras Dødningsmertes blege Billede i denne hvide Rose, som er Hende, hende Selv.