Han talte med dæmpet, næsten hviskende Stemme, udmattet, som han var, af denne unaturlige Kamp. Hans Ord var en Bøn om Fred, om Henstand og talte lige til Tanias Hjerte; der foregik pludselig en fuldstændig Forandring med hende.

I et af Vinduerne i Retssalen blev i dette Øjeblik et hvidt Lommetørklæde synligt. „Juryen!“ raabte en Stemme blandt Mængden, og øjeblikkelig blev der Dødsstilhed. Man pressede sig sammen under Vinduerne med opad bøjede Hoveder. Inde i Salen forkyndte nu Retsbetjentens Stemme, at den sidste Del af den oprørende Farce var ved at tage sin Begyndelse. Juryen vendte tilbage for at oplæse sin Kendelse.

«Ja tak » Helge stod litt uviss og forlegen og saa rundt paa de andre. «Det skulde være svært moro, men » og han vendte sig tillidsfuldt mot frøken Winge med det lyse ansigt og den venlige stemme: «Dere kjender jo hinanden og ja, er det ikke hyggeligst for dere da at slippe og ha med en fremmedplumpet han ut og lo forlegent.

En tyv i natten. „Simmonds, hvad i alverdenSir Ralphs stemme var bydende, og hans skarpe graa øine saa forbauset spørgende paa ham. Men tjenerens ansigt viste bare den mest uttryksløse høflighet idet han traadte frem foran portieren. „Undskyld at jeg skræmte Dem, Sir.“ Stemmen var aldeles rolig. „Jeg kom just for at spørre om det var noget De manglet.“ Sir Ralph saa igjen granskende paa ham.

En Sverm af samtalende Mennesker gik bag min Ryg, og jeg hørte ingenting af, hvad der blev sagt. Da hilser en Stemme højt: »GodaftenDet var »Jomfruen«, som hilste mig. »Godaftensvared jeg fraværende. Jeg også »Jomfruen« en kort Stund, inden jeg kendte ham. », hvordan går detspurgte han. »Jo, bare bra . . . . som sædvanligt

Men jeg mener, hvor længe har du været besluttet paa, naar har du bestemt, at det skulde være nu » «Jeg bestemte det isommer paa Tegneby.» «Jeg vilde ønske, du hadde sagt mig det før, Jennysa Gram. Og endda hans stemme var lav og rolig, skar den gjennem hendes sjæl. Hun sat litt. «Jeg vilde si dig det, Gert. Ikke skrive men si det.

Saa la han haanden paa Sir Ralphs arm og sa ærgerlig: „La os gaa. Jeg holder ikke ut at høre den grøtete stemmen hans længer.“ „Nei, ikke jeg heller,“ sa Sir Ralph og smilte. Men før de hadde faat vendt sig, hørte de tyskerens stemme igjen: „Saa bringe De altsaa ulykken over Dem selv.“ Dermed gik han et skridt tilbake og løftet den ene armen litt.

Den store Stund var indtrådt, Parringstiden, når den hemmelige Færdsel foregår og de glade Æventyr begynder. Raslende Pigeskørter, en og anden kort, sandselig Latter, bølgende Bryster, heftige, pæsende Åndedrag; langt nede ved Grand en Stemme, som råber: »EmmaHele Gaden var en Sump, hvorfra hede Dunster steg op. Jeg forfarer uvilkårlig mine Lommer efter to Kroner.

Bill var dengang bare 10 aar gammel; men da han saa sin far ligge blodig og tilsyneladende livløs paa marken, steg en mands had og hevnlyst op i ham, og idet han saa op paa dem som stod omkring ham, sa han med dirrende stemme: Naar jeg blir stor, skal jeg dræpe dere for dette! Og han holdt ord.

Midsommerens lyse Nætter var allerede forbi, men Aftenskumringen var endnu lys og lang. Han havde næppe ventet et Kvarter, førend han hørte Gadedøren smække i og et Øjeblik efter Georgs Latter ude paa Trappen og en Stemme, som fik hans Hjerte til at banke heftigere.