Ja, det er en ganske eiendommelig historie,“ var Dale enig i. „Denne tjeneren staar uten tvil i forbindelse med den tyske kjeltringen som først hadde prøvd at faa tak i Sir Ralphs hemmelighet. Efter at ha hørt vor samtale igaaraftes, maa han ha bestemt sig til først at bestjæle Sir Ralph, og saa komme hit og bryte ind hos mig.

«Hvordan da » han reiste sig op paa albuen «hvor reiser du hen?» «Til Berlinsa Jenny. Hun følte selv, at hendes stemme dirret. Gert saa op i hendes ansigt, men han tidde stille. Og heller ikke hun talte. Saa sa han tilsidst: «Naar har du bestemt dette?» «Egentlig har det jo været min plan hele tiden, vet du at jeg skulde ut igjen » «Javel.

«Efter den modelhistorien ja tak!» «Herregud. Forresten saa kom den da ikke dig ved?» «Jasaa? Naar han som sagt hadde fridd til mig? Og jeg næsten hadde bestemt at ta ham?» «Det kunde han vanskelig vitesa Jenny. «Jeg hadde ialfald sletikke sagt nei bestemt. Og dagen før hadde jeg været med ham ut i Versailles.

Saa lad Toget køre for mig gerne! Hvis jeg ikke kan træffe Manden i Aften, saa venter jeg til i Morgen!“ sagde Andrey bestemt. Tidlig næste Morgen gik Vatajko til Slutterens Hjem for at aftale et Møde midt paa Dagen, men vendte tilbage med uforrettet Sag. Manden havde Fængselstjeneste hele Dagen og kom først hjem sent paa Aftenen, hans Kone vidste intet om Brevet.

Han er fast bestemt at modta kald etsteds blandt emigranterne, og derfor Gud, han har da ikke gemt det gale indfald? Hent Anna og fru Stråmand og fru Halm! Ja, sligt hindres! ANDRE. Vi gøre kvalm! At som prest derover ANNA. Ja, jeg véd. FRU HALM. Og du har lovet ham ! At rejse med. har han snakket for dig! Nej, hvor snedig! FALK. Men husk den indre trang hos ham !

De som gik til bønnemøterne fik høre mange haansord; men det bare styrket dem og hjalp dem til at ta standpunkt helt paa Herrens side. Ved nyaarstid hadde menigheten bestemt et tre dages møte, som skulde ledes av samfundets evangelist en ældre erfaren prest som reiste omkring og hadde møter. Han het pastor Martinus Pederson.

Han laa og saa paa hende: «Det er nok Dem, jeg er forelsket i, Jennysa han pludselig. Hun vendte sig halvt imot ham smilte litt og rystet paa hodet. «Josa Helge bestemt. «Jeg tror det. Jeg kan ikke vite det sikkert. Jeg har jo aldrig været forelsket det vet jeg nu. Endda jeg har været forlovet» han lo sagte. «Ja det var en av mine dumheter i mine gamle dumme dage

Og enten du vil tro mig eller ikke, saa blev der stor forsoningsfest; hun graad og Dick snøftet og det hele var saa yndigt, at jeg maatte op til madam Olsen og tage mig en toddy til at svælge det hele ned med. Da jeg kom ombord igjen fik jeg vide at hun og Dick hadde bestemt at gaa i Nygaardsparken om kvelden og høre paa koncert.

Der var noget saa bløtt over hende gangen, stemmen, ansigtet under den store lodne klokkehat. Det var, som han ikke rigtig likte Jenny Winge, naar han tænkte paa hende nu hun hadde saa selvsikre, lysegraa øine og saan forfærdelig appetit. Cesca fortalte netop, hun kunde næsten ikke spise om dagen. Og han sa: «Frøken Winge, det er vist en ung dame, som er ganske bestemt av sig

Da var møtet bestemt i Petter Hendricksons store og rummelige hjem. Der var en masse folk møtt frem, saa huset var aldeles overfyldt. Pastor Martinus Pederson talte først. Han talte om det ufrugtbare fikentræ og hvorledes Herren kommer for at lete efter frugt. Alvoret la sig over forsamlingen allerede ved møtets begyndelse. Det blev en opgjørskveld for mange.