Ja, da er det vor ø,“ forsikret Jack. „Det Dale saa, er en ø, og der er et fjeld som staar ret op som en sukkertop.“ „Det klinger lovende; men la mig nu ogsaa faa se,“ svarte Sir Ralph. „Jeg tror nok du har ret, gutten min,“ sa han om en stund. „Dette er akkurat øen, slik som jeg efter det gamle kartet har tænkt mig den.“

Kan du huske den gamle Josef paa de italienske alterbilleder, han som altid staar ude i baggrunden eller ved en side, og ømt og sørgmodig betragter det guddommelige barn og dets unge og deilige mor, disse to, som helt er optagne af hinanden og slet ikke ænser hans nærvær.

Men endnu staar mindet om hende, som nu sitter langt borte i en anden verdensdel og lever for at lette sine børn den byrde, som livet er med en far, der gaar som et fordrukkent vrak som mit livs skjønneste klenodie. For hendes skyld har jeg i alle disse aar holdt fast ved troen paa menneskesjælens renhet og skjønhet og styrke og paa kjærligheten.

Han kjendte ganske vist ikke noget til lov og ret, som det staar fastslaat i juridiske lærebøker, men hans navn og hans ferdighet som skytter var saa frygtet, at han aldrig hadde besvær med at skaffe retfærdigheten fyldest, naar en rik nabo forurettet en fattig, eller en mand tok feil av sin egen og andres hester.

Den er nydelig Jenny ja vet du hvadHeggen holdt billedet mot lyset og saa længe paa det: «Nydelig du. Dette her det staar vakkert, du. Den er svært kraftig, synes jeg Ligger hun og graater nu igjen?» «Jeg vet ikke. Hun sat herinde og graat. Søsteren hadde skrevet til hende

Ja, det er en ganske eiendommelig historie,“ var Dale enig i. „Denne tjeneren staar uten tvil i forbindelse med den tyske kjeltringen som først hadde prøvd at faa tak i Sir Ralphs hemmelighet. Efter at ha hørt vor samtale igaaraftes, maa han ha bestemt sig til først at bestjæle Sir Ralph, og saa komme hit og bryte ind hos mig.

Saa aftalte man, at Vasily næste Aften skulde føre ham hen til Stedet, og Mødet sluttedes. „Hvor kan jeg træffe dig i Morgen?“ spurgte David. „Det har jeg ingen Idé om spørg Zina! Jeg staar under hendes Kommando,“ svarede Andrey. „Kom til Rokhalsky i Morgen, vi er der alle, Andrey skal bo sammen med Vasily,“ svarede Zina.

Saa meget, som jeg har snakket med Dem, Jenny. Og De og har snakket med mig. Og saa kjender jeg Dem jo aldeles ikke. Nu De staar der, De skulde se selv, hvor Deres haar skinner, er De saan et ukjendt taarn for mig De og. Det er saa vidunderlig synes jeg. Har De nogensinde tænkt paa, at De aldrig har set Deres eget ansigt? Bare et speilbillede.

Hun maalte mig med et blik, som hvis blikke kunde tilintetgjøre o.s.v. som der staar i romanerne. Men Ratje er ikke saa let at knuse, ved du. Med min sødeste stemme fortsatte jeg: «Og onkel Dick vil blive saa henrykt over at se Jer

Den høie dame vendte sig til Helge: «De gaar bare ret bortover den første gaten tilhøire, ut paa loppetorvet. Og saa gaar De tilvenstre langs Cancelleria ut paa den nye Corso. Saavidt jeg husker, saa holder trikken ved Cancelleria like i nærheten ialfald De ser nok skiltet. Saa maa De passe paa at ta den trikken, som det staar San Pietro Stazione Termini paa linje en er det