Men när han ibland spelade fina saker och mor beledsagade dem med musik från pianot, kröp lillan upp i ett soffhörn, knäppte sina händer och lyssnade och drömde och tyckte att det var en hel skara sångare, som sjöng ur de båda instrumenten. Ja, nu var lillan "stor", stor att hon själf kunde föra fars stråke öfver strängarna och låta dem sjunga för sig långa, mjuka toner.

Vivi stod med knäppta händer Rosig, söt, af ifver varm; Ty där stod ju far i dörren Med den lille sin arm. "Pappa, såg du, när han kom, Och om ängeln vände om?" "Ängeln, Vivi, får nog stanna. Fast du honom nu ej ser, Ty åt hvarje barn jorden Gud en egen ängel ger." "Ja", sad' lillan gladt och log, "Pappa, det vet Vivi nog."

Han hoppade muntert bredvid sin goda vän och följde henne bort och hem. Men äfven Beppo blef sjuk och vild och måste ständigt bära nosgrimma, tills han en vacker dag måste söfvas för alltid af djurläkaren. Den dagen grät och sörjde lillan fullt allvar. Beppo var för alltid borta. Stackars Beppo! Namnsdagssång för far. Att lillen vill me', Det kan man se.

ref han sig i håret, rynkade ögonbrynen under djupt begrundande, gick ett steg, men vände om igen. Han bet sig i läppen, såg bort, men tittade alltid dit tillbaka. Slutligen skakade han hufvudet. Men det är bara lillan, som har godt af den der sade han för sig sjelf högt, att en förbigående kunde höra det men af den andra saken har hon roligt, hon, hustru min.

Erik såg brydd ut, han tummade sin hatt, slutligen såg han upp: Kära, goda frun eller fröken, säg mig hvad är bättre att köpa af de två sakerna, när man har sju mark att spendera: en sådan der grann barnklädning åt lillan ... den hänger der i andra fönstret der bredvid, frun vet ... eller också åt henne den der korgen med jordgubbsbären med en ros i midten ... för mer kan det väl inte kosta än sju mark heller, fastän det är midt i vintern.

Jakob ätit middag, fick han lof att ut med sin drake. Hans lilla syster stod och såg , medan han gjorde den i ordning. den var färdig, ville Jakob . "Hvart skall du , Jakob?" frågade den lilla. "Jag skall ut och släppa upp min drake", svarade han. "Jakob, lillan vill följa med!" Hon höll om hans arm och såg honom trohjärtadt in i ögonen.

vår herre tillsäga sina tjänare, som inför dig stå, att de uppsöka en man, som är kunnig i harpospel, det att, när den onda gudsanden kommer över dig, han spela med sin hand, att det varda bättre med digEn ond ande, det var just det jag misstänkte. Men mitt under barnens förlustelser har min mor kommit för att söka lillan, och när hon får se att man håller bal, står hon där häpen.

Men hon var inte ännu stor, att hon med sina små fingrar kunde trycka ned strängarna och toner i mängd såsom hennes far. Men lillan växer för hvarje dag och hvarje år, och rätt hvad det är kan hon nog spela annat sätt än lösa strängarna. Feladt och heladt. Berättelse af "Mormor".

Än voro tonerna djupa och dallrande som de lägsta en kyrkorgel, än höga och klara och klangfulla, som om de strömmat fram ur klockstycket från en klarinett. Och lillan hade lyssnat till tonerna från hon var ett år gammal. I början trodde hon, att det bodde en liten sångare i det stora instrumentet. Hon hade lagt örat intill dess väggar och sagt: "Hör, hur han sjunger där inne!"

Den lilla skriker till, drar tillbaka sin hand och ger mig en blick full av fasa. mormodern frågar vad det är, svarar lillan: Han gör mig illa! Jag sitter där försagd och kan icke fram ett ord. Gör jag nu ont utan att vilja det, huru mycket ont har jag icke gjort av ond vilja? natten har jag denna dröm: en örn hackar min hand till straff för någonting som jag icke vet.