-En donde no habrá estado mai és en el altar mayor de la Catedral, que lo que es en la Farola prou la conoce mejor que usted y que yo. I el simpàtic municipal afegia uns quants bons consells, que sens dubte considerava li poden fer falta, jutjant-lo per son aspecte, per a badoquejar per Barcelona. -Vaja, que vostès ne veuen de totes! deia don Eudald, amb son afany de conversa.

-No, l'un darrera l'altre, cadascú quan el cridin- respongué Hâan, omplint els vasos. -Vaja, beu una glopada, Fritz! No hi haur

Vaja, senyors: adéu-siau. Al cap de cinc minuts entr

Vaja, que aquests llogataires que avui corren ens tracten amb una franquesa... ¿Per què no em demana tot seguit les claus del pis? Ja vol tractar del preu i ni menos sap les condicions del paper d'arrendament. L'aspirant a llogater . -Des d'ara m'hi avinc perquè suposo que seran enraonades.

Com te va això, vailet? MALVOLÍ Sir Tobias! SIR TOBIAS Vinam aquí, manyaguet. Vaja, això de jugar a barrisca ab en Banyeta, no s'adiu gens ab un home seriós. A la forca, l'emmascarat carboner! MARIA Feulo resar, sir Tobias; feuli dir alguna oració. MALVOLÍ Una oració, pocs modos! MARIA No ho veieu? No pot sentir parlar de res d'iglesia. MALVOLÍ Aneu y que us pengin! Dropos, que no serviu pera res.

Si, verbi gràcia, al cap de dotze mesos ens trobéssim que ningú s'havia tirat dalt a baix del balcó, o que la gent no es casés ni s'enviudés ni es fes moneda falsa, ni es morís cap metge... encara vaja! Mes ca! res d'això. La bola del món donar

Li prengueren el sac de , el besaren, l'abraçaren, el dipositaren en una cadira de braços, i li digueren què volia menjar. -No, no, no vull res. A * he menjat magníficament, massa. Encara estic tot empatxat. -Quina llàstima que hagis vingut en aquestes hores, i sense avisar! -Però vaja, alguna cosa has de pendre. Noies, conjumineu-li una sopa. I sempre hi deur

És versemblant que procuri retirar-se una mica de casa nostra per motius d' higiene com deia ell per mantenir la moral de la família. Ara que em vaga per pensar en aquestes coses trobo que raó. Jo, en el seu cas, faria el mateix. -Vaja, doncs: tu i ell fileu massa prim. Per naps o per cols jo em passo la vida sense rebre més visites que les dels teus parents... i ja saps per què...

Vaja, vaja!... , doncs, que entri: fa més de cinc mesos que no l'he vista. Katel es girà: -Súzel, el senyor demana que entris. -Ah! Déu meu, senyoreta Katel! Jo que no vaig mudada! -Súzel! crid

-Vaja, Pascal; avui que sembla que la gasòfia va rabent! exclam