Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


-Sabeu? me'n vaig a nedar, jo. No us agradaria de poder venir? Però, és clar, més us estimeu treballar: oi? És clar, que us ho estimeu més. Tom contempl

-, missenyora... a que això de sa pamplina no ho hai pas entès. Però ès igual: no us encaparreu: ses vostres accions valen per totes ses paraules- contest

LANCELOT No, no es un pobre noi, senyor, sinó el servent del ric juheu, el qual voldria, senyor, com el meu pare us dir

Havent finat de cantar aquest salm, Sant Brandan digué a sos monjos: -A pensar haveu que Déu ha feta humana aquesta bèstia monstruosa sota els vostres peus, que ella no us far

GRACIÀ Mercès a Vostra Senyoria; vós mateix men heu trobat una. Els meus ulls són tant llestos com els vostres, missenyor. Vós heu vist la mestreça y jo he mirat la serventa. Si vós estimaveu, jo també he estimat, que no es del gust vostre ni del meu, l'entretenir les coses. Vostra fortuna geia en aquestes arques, y la meva igualment, com el fet us ho prova.

-No, mai no estimaré a ningú més sinó a vós, Tom, i mai no em casaré amb ningú més sinó amb vós; i vós no us heu de casar mai amb ningú més sinó amb mi, també. -Ben cert. Naturalment. Això forma part de la cosa.

Doncs : aquella mateixa nit va anar de corcoll dins un cobert on jeia embriagat, i es va petar el braç. -Això esparvera. I còm ho va conèixer que ella l'embruixava? -Senyor! prou que us ho dirà, mon pare. Mon pare diu que, quan us miren d'allò més enravenades, és que us embruixen, sobretot si remuguen. Perquè quan remuguen diuen el Parenostre a la inversa.

És la primera que he vist aquest any. -Escolteu, Huck: us la barato per la meva dent. -Deixeu-me-la veure. Tom es va treure un tros de paper i va desenrotllar-lo curosament. Huckleberry li peg

-Oh! no me'n penedeixo pas! Al contrari: estic més contenta! vaig dir. I pegant-li uns quants copets a la galta amb el palmell de la , -Sou un bon pare! vaig exclamar. -Valeu més or que no peseu!... ¡Si sabéssiu lo que us estimo, caret!

-Aquí no hi entrem, si us plau! vaig dir jo. -Cerquem una mica més: Potser trobarem un hotel amb mare-selva.

Paraula Del Dia

semblant-li

Altres Mirant