Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Hon hörde inte mer, utan halvsprang uppåt stugan där man letat henne och där hon nu mottogs med ihållande hurrarop, handskakningar, tack för god fägnad och adjö. Och när allt blivit tyst igen och rymmarne blivit framhojtade ur hagar och ängar, dock utan att anträffas alla, gick den gamla till sängs, men låg länge vaken och lyssnade, om hon skulle höra Carlsson opp för kammartrappan.

Tycker ni inte han ser livad utÄndlösa hurrarop för piprensarn! Men vid konungens vänstra sida rider en ung man.

Under tiden hade fiolen småningom tystnat, det var över midnatt och morgonrodnaden stod redan svag borta över skogen i norr; sorlet från logen blev mera däst och några enstaka hurrarop ute från ängen angåvo, att danssällskapet skingrat sig, att hemfärden förestod för slåtterfolket. Hon måste fram och säga adjö.

Guds barn, som nu ansågo tystnadsordern vara bruten, samlade sig igen sin udde och ådagalade kanske mera nyfikenhet och begär att uppträda än utföra något räddningsarbete själar. Men när de nu sågo punschbuteljer korkas upp och hörde hurrarop och signaler, funno de ögonblicket lämpligt att inskrida, och efter skolmästarns upptagning föll hela kören in i Söta Jesus.

Allt flera människor samlades där borta, skrattsalvorna dånade och den första fullträffen hälsades med hurrarop, som kallade dit folk från alla håll. Sedan vet jag inte mera vad som hände där borta vid repet, men äggsmattret mot planket steg från ett brus till ett dån och från ett dån till en rytande orkan.

Pastorn reste sig, gick ner i stugan och hämtade Gusten, som han ledde upp till bordet, blyg och bortkommen. Lät hälsa honom i en kopp punsch och hurrarop. Därpå skålade Gusten med Carlsson och sade ett kort: Lycka till !

Vi simpla karlar ville genast däran utan att avvakta kommandoordet, men Ulfsax och Rappe, Bergman, Lindberg och Aminoff läto ej vänta sig. De ställde sig framför fronten, och därpå bar det av under dundrande hurrarop.

Målen ock framtidens lockande bild i tjusande färger... Bravoropen och skrattsalvorna fortforo, och han fortfor också. Slutligen hördes en röst: Fy fan, det är ju allvar! Man bildade grupper och pratade högt! Men han fortsatte ändå; hans bröst flämtade och hans ögon tårades. När han slutat föreslog kuratorn hans skål och utbragte ett hurrarop för »skalden».

Innan hon visste ordet af, var hon upplyftad en stol och buren ett hvarf kring rummet. Men denna hyllning snarare nedstämde, än gladde henne. Huru kunde hon lita känslor, som ena dagen öfverhöljde henne med ovilja och misstro och andra dagen hyllade henne med hurrarop? Hon förstod icke omslaget, men hon såg Verna Sommars glada ögon i dörren, begynte hon ana sammanhanget.

Hon hörde inte mer, utan halvsprang uppåt stugan där man letat henne och där hon nu mottogs med ihållande hurrarop, handskakningar, tack för god fägnad och adjö. Och när allt blivit tyst igen och rymmarne blivit framhojtade ur hagar och ängar, dock utan att anträffas alla, gick den gamla till sängs, men låg länge vaken och lyssnade, om hon skulle höra Carlsson opp för kammartrappan.