Nu sluta vi, Lyyli, du får inte skratta mera. Slut ögonen och somna. Hon knep ihop ögonen, att den lilla nässtumpen formligen veckades, öfverläppen drogs upp och lät fyra små pärltänder lysa fram. Jag kunde ej beherska mig, utan måste ännu engång trycka mina läppar mot den öppna munnen. Men därefter blef jag allvarsam, täkte henne omsorgsfullt och rätade upp mig. Somna nu snält, mitt barn.

Broman var överlycklig. Glädjen formligen rann över och han kunde inte hålla tätt med sin lycka, utan sade innan han gick: »Herr Svensson! Detta är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag har sökt det här märket i månader. Hela mitt livs lycka hänger det. Det är värt sjuttiotvå tusenDen aga som Kalle Svensson fått mottaga av sin fader och sina vänner var ett intet mot vad som hände Broman.

Ännu sent natten anropades förläggaren af fänrikens vänner, och när det följande morgon utan annons blef bekant, att samlingen fanns tillgänglig, blef boklådan formligen belägrad. I Sverige tala tidningarna om en "oerhörd", en "fenomenal" afsättning.

Ja, men i min förvirring viste jag inte hvad jag skulle säga nog tykte jag de sjöngo både rent och med schwung. Jag för min del kan inte njuta af annat än fin, musikalisk sång. Sådana där sträfva, oöfvade röster skära formligen i mina öron. Hvad kunde jag svara därtill?

’Jag är rik också’, upplyste jag naivt. ’Jag lyckönskar er, fröken Margit’, sade han. ’Och dessutom är jag kär! I er!’ Gud, överraskad karlen blev. Han formligen hoppade till, och jag undrar inte det. ’Hur ... hur sa’ ni?’ stammade han. ’Jag sade, att jag är kär i er’, upprepade jag, ’och om jag vore som ni, skulle jag gifta mig med mig, eftersom jag är söt, sympatisk, rik och kär.

Han ryckte till af ovilja när Maglena, som sprungit efter honom, tvärstannade och sträckte kammen förbi örat honom och förbi näsan, som den nästan skrapade. Den hatade mässingskammen glimmade till i solen midt för hans ögon. Månke vardt sint och det det förslog, ty Maglena rent hoppade tillbaka han vände ett tårsköljdt ansikte, med formligen eldgnistrande ögon, emot henne.

Jag vill icke af fruktan för ovänlighet underkasta mig smekningar, som äro mig hart när obehagliga. Vinn mig, om du kan! Vinn mig, om du anser det mödan värdt! Inga konventionella hinder ligga dig i vägen. Och om du är den kvinnotjusare, du tror dig vara, bör det bli dig lätt att draga till dig en kvinna, som formligen längtar efter att älska och bli älskad.

Jag skrattade åt en författarinna, som är förtviflad öfver, att hon icke kan förläggare till hvad hon skrifver, fast hon är rik, att hon icke lefver upp sina inkomster. Om jag vore rik, skulle jag icke bry mig om att skrifva. Pytt! Ni drifves fram af en alldeles häpnadsväckande ärelystnad! Era ögon tindra ju formligen, när ni säger: mitt arbete !

Vid grinden vände han sig om och fick se Cesar komma som skjuten ur en kanon, tydligen driven av en oemotståndlig längtan att träffa Karl Johan Klyvarbom. Karl Johan, som däremot icke önskade träffa doggen, formligen flög till närmaste ringlinjevagn och hann upp den just som vagnen satte sig i gång.

De sökte nu att bekämpa kölden genom en möjligast varm beklädning och genom att särskildt värma fötterna. De sista dagarne i månaden hade holländarne att kämpa med en ny svårighet. togo snöfallen öfverhand, att deras vinterhydda fullständigt snöade in, och de måste formligen gräfva sig ut, alldeles som ur en källare.