Klas Hermansson Fleming var en av dessa den energiska handlingens män, som tala föga, emedan de beständigt äro upptagna av att omsätta tanken i praktiska verk. Han kunde känna både djupt och varmt, men dessa känslor lågo begravna under ett finskt lugn, som de, vilka icke kände honom, ansågo för flegma. Systern Kerstin förenade hans energi med en vekare själ och ett livligare lynne.

Hans kära hustru hade före honom gått till ett bättre liv. De ligga begravna vid varandras sida i socknens kyrkogård. Kronolänsman Spöqvists senare levnadsöde är lika tragiskt som i korthet berättat.

Men skyttarnas skott träffade konung Josia; och konungen sade till sina tjänare: »Bären mig undan, ty jag är svårt sårad buro hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem; och han gav upp andan och blev begraven där hans fäder voro begravna. Och hela Juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia.

Och snart ett intryck blivit ett minne, hade det fått verklighet, och lades som en ny sten kumlet över det begravna, som icke fick stå upp, och blev det begravna lika overkligt eller lika verkligt som det som aldrig skett, upplöste sig, blev till dunster och var långa tider försvunnet.

Och vi hava , genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv. Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.

Hans fromma löften och kärlekstankar voro för ett ögonblick sopade ur sinnet, och han glömde till och med att vakta över Yrsa-lill. Han var åter besvärjaren från fordom. Skogsgångarna omkring honom böjde sig som under ett hårt vingslag och stämde i med ett förfärligt härskri. Ett rop havet flyger bort, men här lät det som hade de begravna i en kyrka ropat av fasa.

Och både stora och små skola i detta land, utan att bliva begravna; och man skall icke hålla dödsklagan efter dem, och ingen skall för deras skull rista märken sig eller raka sitt huvud. Man skall icke bryta bröd åt någon, för att trösta honom i sorgen efter en död, och icke giva någon tröstebägaren att dricka, när han har förlorat fader eller moder.

I honom haven I ock blivit omskurna genom en omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att I bleven avklädda eder köttsliga kropp; jag menar omskärelsen i Kristus. I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

Och snart ett intryck blivit ett minne, hade det fått verklighet, och lades som en ny sten kumlet över det begravna, som icke fick stå upp, och blev det begravna lika overkligt eller lika verkligt som det som aldrig skett, upplöste sig, blev till dunster och var långa tider försvunnet.