De cop i volta digué George: -N'estic cansat, d'aquests indrets. Altrament és ja massa tard. Nosaltres restàrem mirant com s'allunyava a bon pas, i Harris va afegir, per son compte: -Si segueix com va, aviat caur

-Perquè m'exposo que ningú no em cregui- segueix dient el gatamoixa, amb calma. Torna a pipar, i demana un ral de scotch .

SALARINO Segueix corrent la brama, per ningú desmentida, que una de les naus d'Antoni, carregada que era una riquesa, ha fet naufragi en el estret, als Goodwins ; penso que així s'anomena aquell indret. Es un baix fons perillós y malestrug aon sepultades geuhen les carcasses de molts navilis de fonda calada.

I no paren, sinó que segueixen amb la mateixa, mentres en un altre recó un parent llunyer, també en veu baixa, segueix una conversació amb els més pròxims del malalt, dient: -Jo, si fos sol no parlaria d'interessos, i sobretot en moments com aquests; però un hom família i fa lo que no voldria fer. Veieu?

Ves qui es desempallega d'una mena de tinya que us segueix per tot, i que us fa més coïssor quant més us remeneu. Déu meu, a quines coses han de veure's exposats, els homes! -És ben estrany- es deia el pobre Kobus, que no sigui lliure de pensar en allò que em plau, i d'oblidar les coses que no em convenen!

A desgrat de la teva alta prudència, un ésser feble ha torbat el teu repòs amb una sola mirada. De què et serveix de fugir lluny de casa teva, si aquest foll pensament et segueix a tot arreu i no pots evitar-lo enlloc?

L'Adelaida salta del llit, s'abriga amb una bata folgadíssima, i segueix al seu espòs, que li pren la m

Aquesta y moltas altras tradicions se contan del mateix pare Salvador, entre ellas n' hi ha un' altre digne de ser recullida que, si be te certa semblansa ab la de Sant Eloy, no deixa de ser per bonica, sinó pél enginy, per la senzillesa que tota ella respira. Es la que segueix á la present.

La Margarida tota lluminosa torna cap a casa seva. Com a l'anada, la segueix En Quel que n'est

-Festeja més que cap gos: tothom la segueix. -Senyal que els agrado. No tingui por que la segueixin a vostè amb aquest nas d'apagar llums; hi ha més gènero que a l'Aduana. La de l'entresol . -Vaja, vaja! Callin, que ja fan maldecap. -Ella ha començat; no li deia pas res, jo. -No vui callar: si no ens vol sentir, tapi's les orelles. -Doncs no calli. Ja la coneix tothom per escandalosa.