Du människobarn, säger Herren, HERREN: Säg till alla slags fåglar och till alla markens djur: Församlen eder och kommen hit; samlen eder tillhopa från alla håll till mitt slaktoffer, till ett stort slaktoffer som jag vill anställa åt eder Israels berg; I skolen äta kött och dricka blod.

trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: 'Herre, du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den fått ogräs? Han svarade dem: 'En ovän har gjort detta. Tjänarna sade till honom: 'Vill du alltså att vi skola åstad och samla det tillhopa? Men han svarade: 'Nej; ty kunden I rycka upp vetet jämte ogräset, när I samlen detta tillhopa.

Och när de voro mätta, sade han till sina lärjungar: »Samlen tillhopa de överblivna styckena, att intet förfares samlade de dem tillhopa och fyllde tolv korgar med stycken, som av de fem kornbröden hade blivit över efter dem som hade ätit.

Och har HERREN bjudit: Samlen därav, var och en mycket han behöver till mat; en gomer var person skolen I taga, efter antalet av edert husfolk, var och en åt många som han har i sitt tältOch Israels barn gjorde , och den ene samlade mer, den andre mindre.

kom nu och låt oss sluta ett förbund med varandra, och det vara ett vittne mellan mig och dig tog Jakob en sten och reste den till en stod. Och Jakob sade till sina fränder: »Samlen tillhopa stenarOch de togo stenar och gjorde ett röse och höllo måltid där röset. Och Laban kallade det Jegar-Sahaduta, men Jakob kallade det Galed.

Därefter blev Joas betänkt att upphjälpa HERRENS hus. Och han församlade prästerna och leviterna och sade till dem: »Faren vart år ut till Juda städer, och samlen från hela Israel in penningar till att sätta eder Guds hus i stånd; och I skolen bedriva denna sak med skyndsamhetMen leviterna skyndade sig icke.

Manen hjältarna, alla stridsmännen komma och draga framåt. Smiden edra plogbillar till svärd och edra vingårdsknivar till spjut; den svagaste känna sig såsom en hjälte. Skynden att komma, alla I folk har omkring, och samlen eder tillhopa. Sänd, o HERRE, ditned dina hjältar.

De äro fåfänglighet, en tillverkning att le åt; när hemsökelsen kommer över dem, måste de förgås. Men sådan är icke han som är Jakobs del; nej, det är han som har skapat allt, och Israel är hans arvedels stam. HERREN Sebaot är hans namn. Samlen edert gods och fören det bort ur landet, I som sitten under belägring.

Här ligger den, som vållat blodsutgjutelsen denna ö, och vid hans sida den, som var Hans bundsförvant i arghet. Männer, samlen er Och släpen båda, härskarn och hans tjänare, Högst upp vilda Xuthosbergets kala topp. När dit I hunnit, sliten deras skrudar af Och lämnen deras nakna kroppar skyddlöst kvar, Att luftens hungertärda gamar lättare finna dem och mätta sig med deras kött.

Samlen eder icke skatter jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.