Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Rött och blått och guld och silver blänkte utefter muren. Alla möjliga ting och djur från gård och skog och sjö hade dragits fram ur sin vardaglighet och adlats till märken. Där lyftes i solskenet icke bara halshuggna troll och grinande ulvar och björnar, utan där framtittade också bondens oxe med sina långa öron och horn, och tuppen kråmade sig med sin kam.

Men nu, när den erkända skönheten utsatt sig till tävlan och segraren hade alltför mycket att vinna, kände han sig uppfordrad att begagna sporrarne och resa kam, och med fast beslut att bli tuppen, gick han ner vedbacken, där spelet redan var i full gång.

Jaså sa löjtnanten det var intressant men jag kröp ut och när jag kåm opp gatan kåm Gösta och Anders och kom vi överens om och gick vi in våran gård in i velesipedstallet och där tummade vi att inte säga ett ord

Maglena kände sig liksom lite ångerfull. Hon vred hastigt ihop sitt hår omkring en kam af järntråd med mässingsrand , som hon fäste högt i nacken. knöt hon ylleduken igen och tog snabbt i tu med morgonbestyren. Först "ladugårdssysslor" förstås, för mjölk åt pojkar och hela hushållet. Hon måste sen se om kräken, skrapa och borsta dem.

Men nu, när den erkända skönheten utsatt sig till tävlan och segraren hade alltför mycket att vinna, kände han sig uppfordrad att begagna sporrarne och resa kam, och med fast beslut att bli tuppen, gick han ner vedbacken, där spelet redan var i full gång.

Myro följande dagen vaknade, fann hon sig ensam i sin kammare. Undrande vart Rakel med sitt barn gått, men ännu utan att ana någon olycka, rustade sig Myro att göra sin toalett för dagen. Detta skedde med mycken omsorg och med tillhjälp av en liten metallspegel, en kam och två sminkburkar. Den arma Myro måste emellertid för sig själv medgiva, att omsorgen var gott som förspilld.

Denna nu kom andtruten och talade genast och sade: "Skynda, mamsell, fäst kam i ert hår, knyt klädningen bättre, Tag guldringar fingren och sidenschalett er hals snart, Ty nu gäller det mycket, och nu är lyckan i gården.

Ett tupphuvud med präktig kam; bålen snarare av en människa med förvridna lemmar; den liknade en av dessa demoner, som uppträdde medeltidens häxsabbater. Dagen därpå plockar jag fram en ypperlig grupp av två rusiga tomtar, som omfamna varandra med böljande kläder. Det är ett mästerverk av primitiv bildhuggarkonst.

En soffa med grönt trasigt överdrag fanns därinne, ett bord fullastat med burkar, spegelbitar, manschetter, en lampa utan skärm, en kam, en fotogenbutelj, ett schackbräde med pjäser och många andra ting. I en väldig engelsk järnsäng längst borta i andra ändan av rummet satt en trettio års man med mörkt hår, spetsigt hakskägg, stora, frågande ögon och utstående kindben.

Unge Blume visste knappt att fatta sig: "Hvilket under, gubbe, har forvandlat dig? Du, mer lat och sotig förr än likar andra, Står nu putsad främst och främst beredd att vandra. Hvem har tvått ditt anlet rent från sot och damm, Hvem har pressat i din gråa lugg en kam, Hvem har fått dig väckt, det är dock hufvudsaken, Du, som knappt själfva dagen förr hölls vaken?"

Dagens Ord

suham

Andra Tittar