Den mat som du får att äta skall du äta efter vikt, tjugu siklar om dagen; detta skall du hava att äta från en viss timme ena dagen till samma timme nästa dag Du skall ock dricka vatten efter mått, nämligen en sjättedels hin; mycket skall du hava att dricka från en viss timme ena dagen till samma timme nästa dag.

Men nu ska han inte springa omkring å bli högfärdig. ä väl ingenting och va högfärdig över. Hin tro't. Han ska komma ihåg vad Biblen säger. Va säger den ? Den säger, att det är lättare för en kamel å genom ett nålsöga än för en rik å komma in i himmelriket. Stellan svarade ingenting. Han tackade för upplysningen och gick upp till sitt. Där blev han sittande över skolböckerna.

Och såsom spisoffer skall han offra en efa till tjuren och en efa till väduren, och till lammen mycket han vill anskaffa, jämte en hin olja till var efa. Och när fursten vill in, skall han in genom portens förhus, och samma väg skall han ut igen.

Men sedan, under högtidens sju dagar, skall han dagligen under de sju dagarna offra såsom brännoffer åt HERREN sju tjurar och sju vädurar, alla felfria, och såsom syndoffer en bock dagligen. Och såsom spisoffer skall han offra en efa till var tjur och en efa till var vädur, jämte en hin olja till var efa.

Både när de kommo och gingo, bugade han sig mycket djupt för dem, djupt, att de sade till hans mor: Tänk en sådan snäll och artig kavaljer han redan är. Efteråt gick Stellan ut i köket och sade: Jag är en snäll och artig kavaljer. Hin tro't, sade Ida. Men blev gamla Kerstin ond: Inte får hon säga sånt, när barnet hör det. Men Ida svarade: Åja, vänta han. Världen tämjer honom nog.

han vara än mycket ett snille, det ligger dock något lågt i att där kunna ge sig åt första bästa kvinna, som ser litet bättre ut än Hin Håles mamma. Jag ser icke stort bättre ut. Han vet det; men bara för det lampskenet kan ge mig som ett skimmer af ungdom, är han färdig. Hu!

Mitt bord är upptaget, och jag tar ett annat, där jag är för mig själv och i fred. Man måste slåss med hin onde vad nu?

Efter att en stund ha strövat omkring Lilas finner jag min vrå ledig. Man måste slåss med hin onde, och jag tar upp striden. Absinten är bryggd, cigarretten i full fart, Le Temps har stora nyheter att förtälja men vad nu? Tro mig, läsare, jag ljuger ej. Ovanför mitt huvud, i samma hus som kafét, utbryter en skorstenseld. Allmän panik. Jag sitter kvar, efter jag en gång är där.

Men till en vädur skall du såsom spisoffer offra två tiondedels efa fint mjöl, begjutet med en tredjedels hin olja, och såsom drickoffer skall du bära fram en tredjedels hin vin, till er välbehaglig lukt för HERREN. Och när du offrar en ungtjur till brännoffer eller till slaktoffer, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller det gäller tackoffer åt HERREN. skall, jämte ungtjuren, såsom spisoffer frambäras tre tiondedels efa fint mjöl, begjutet med en halv in olja, och såsom drickoffer skall du bära fram en halv hin vin: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN.

Det är länge sen, sade han stilla, jag var bara tjugu år, nu är jag tretti. För resten, hin ta henne! Har du tänkt varför jag ligger i den här kupan egentligen? Kommer jag någonstans, blir det nånting? Ä de nån mening i att leva här? Han tycktes vända sig mot väggen. Jag ger även detta fan, sade han, i morgon ska jag ut i Haga och måla, nu har jag fem dukar hos juden.