Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Encara que predica l'ateisme, el veuran cada any posar cadenes de paper, mata i canyes verdes de l'un cap de carrer a l'altre, i fa la capta pels ciris del Sant de la cantonada. Els dies que la professó no passa per casa seva, hi sol anar ell, perquè tot son gran delit consisteix en què no es faci cosa en què ell no hi sigui.

Així que la dona alemanya s'estigui del seu café de la tarda i la seva cervesa a la nit; així que faci l'exercici que cal per servar les seves formes, i continui llegint, després de casada, quelcom més que un llibre de cuina, es trobar

Doncs, tornant als balls d'ara, els que volen fer-hi el graciós, fan fàstic, i els que són naturalment graciosos, per miracle troben un ditxo que faci riure. Aquí hi ha un rotllo. Passa una bolera petita i gruixuda, un xic despitregada, i un tros bruta. És ampla de cintura, no duu cotilla i sua. La veuen venir i diuen: -Noi, mira, mira, quina una! Calleu que ens divertirem. -D'a on surts, pilota?

Voleu que cridi la ronda i us faci agafar per atacs a la moral? En Jeroni, de pàl·lid que estava, torn

MARIA Per què us presenteu ab aquesta ridícula impertinencia davant de misenyora? MALVOLÍ «No t'espanti la grandesaAixò estava ben escrit. OLIVIA Què vols dir ab això, Malvolí? MALVOLÍ «Hi ha qui neix ab grandesa...» OLIVIA Què! MALVOLÍ «Altres que assoleixen les grandeses...» OLIVIA Què dius? MALVOLÍ «Altres a qui la grandesa sels imposa malgrat llur voluntatOLIVIA Déu te faci !

Anguiol sarai per me... Anguiol saró per te... per me-per te- per te-per me- si... si per me-si... si per me- Anguiol si si... peeeeer... te! peeeeer me! Surten de casa d'una núvia. Ja s'han despedit i, a mitja escala, ella s'eixuga els ulls de pressa. Ell ho veu, se li acosta i li diu amb dissimulo: Ell. -Què ? La mare. -Déu els faci ben casats.

-Volen dir que ¿com vol que faci, per a conquistar una dona? Què tinc jo? -Melrosada, vostè una ànima d'àngel, una noblesa que l'honora, uns sentiments... -Calli, calli, Paulina!... -Demés, Melrosada, un cosí jesuïta. -I quin pito hi toca, el meu cosí? -Quin pito hi toca? Doncs senzillament, que jo ja l'he vist dues vegades, i li he parlat d'aquest matrimoni... -Però... Paulina!...

L'encarregat l'examinà. -Què voleu que faci, amb això? -Voldria que l'adobéssiu tot el possible. -Est

Quan l'empedrat del barri s'espatlla i els veïns ne parlen entre si, se recorden aviat del geni actiu i manifasser del nostre home i li encarreguen que posi un comunicat ben fort en el diari. I no tingueu por que hi faci falta; perquè el posar un comunicat és la seva menja.

És veritat que ell, de política, sols ne parla quan li toquen la butxaca, i, si sempre predica l'orde i l'obediència al govern, cada vegada que el govern que ell ha volgut el mortifica, creu que és menester que s'acabin aqueixes farses i que el poble en faci una de grossa.

Paraula Del Dia

m'enquimera

Altres Mirant