GRACIÀ Jo us juro que estimo a la meva esposa; doncs , al cel la voldria si pogués influir a que algun sant apaibagués aquest juheu ferotge. NERISSA Feu de dirho lluny de sa presencia, altrament aquest desig torbaria la pau de casa vostra. Jo ting una filla; que Déu li dóni per espòs un descendent de Barrabàs primer que un cristià. Us prego que procediu a la sentencia.

No era una cara bonica; era massa envellida prematurament, massa prima i cansada, per a ser-ho; però era una cara amable i gentil, malgrat les marques de pobresa i necessitat, i tenia en ella aquell aspecte de pau que arriba a les cares dels malalts algunes vegades quan finalment el dolor els ha deixat.

El pare va cridar, des de la canya: -Fora! Via rodells a mar! Coberta neta! I, reparant que no el creien a l'acte, repetí el manament. -Malaguanyat de Déu! vaig sentir que exclamava en Pau. -No llencem res nostre- respongué filosòficament en Vadô posant-se a la tasca. Els altres dos el secundaren, i en poca estona rest

¡Ah, Pau Pau, que en valdries, de peles, si no fos sa mala llenga! repar

-Tèlo! es digué en Pau, i corre-cuita arm

I tal volta també és just que vosaltres us distingiu d'ells: perquè vosaltres sóu generals, taxiarques, capitans: quan hi havia pau, vosaltres fruíeu de més part de riqueses i d'honors: ara també, doncs, ja que estem en guerra, heu de trobar just vosaltres mateixos que hàgiu de ser més valents que la turba, i que hàgiu d'adelantar-vos-li a prevenir i a passar fatic allí on calgués.

Llavores en Pau s'adon

-El que cal és que no tornis a la mala vida. -Hi ha pas perill. -Per tu faries, si de cas. -Pla que podeu dir-ho. -Vaja, adéu i bona perseverança. -Adéu-siau, i grans mercès pel consell. I, a vós, per la feina, Pau.

Davant d'aquella humil estampa, els mariners, de genollons i a cap descobert, varen aixecar en veu alta i a l'uníson llur pregària; i vaig reparar que el que l'acompanyava amb més sospirs i girades d'ull en blanc era en Pau. Pobre Pau! que descolorit estava «Déu vos salve, reina i mare de misericòrdia!...» -El brogit matava les veus.

Mister i Miss Jones, de Manchester -Els beneficis del cacau. -Una indirecta per a la Societat de la Pau. -La finestra, com a argument medieval -La distracció cristiana predilecta. -El llenguatge del guia. -Com reparar les malifetes del temps. -George prova uns xops. La planeta del bevedor de cervesa alemanya. -Harris i jo ens decidim a fer una bona acció. -La mena corrent d'estàtues. -Harris i els seus amics. -Un paradís sense cacera. -Les dones i les ciutats.