L'amo de casa . -Esperi's, home: vostè no fa prou exercici. L'aspirant a llogater . -, senyor: després d'esmorzar vaig tots els dies a la punta del moll. L'amo de casa . -No n'hi ha pas prou: d'avui endavant viatjar

L'aspirant a llogater . -No em sembla pas exagerat tot això; crec que ens entendrem. L'amo de casa . -És poeta, vostè? L'aspirant a llogater . -, senyor: molt sovint m'entretinc a fer versos, i bastants dels que he fet s'han publicat. L'aspirant a llogater . -No, senyor.

Article quart . -El preu del lloguer és de 22 duros cada mes, pagats per anyades avançades; i, en cas que a l'amo li apugin la contribució, deur

L'aspirant a llogater . -Tinc algun diner que jo mateix me'l negocio. L'amo de casa . -Mal fet; ja li faré conèixer un cunyat meu que és corredor i ell li emplear

Quants anys , vostè? Com se diu? L'aspirant a llogater . -Em dic Narcís Campmany. L'amo de casa . -D. Narcís de Campmany? L'aspirant a llogater . -Sense el de . L'amo de casa . -És llàstima. Si es queda amb el pis ser

A Manor-House ni ens van deixar parlar. L'amo ens rebé al peu de la porta i ens salud

Però, nada ... Ell prou es fa totes aquestes il·lusions i en parla a taula amb la senyora i la criada, que no com tots tres ja no s'han fos!... Mai pot arribar-hi. Tot lo més arriba a llogar una botigueta a Gràcia en el carrer de Sant Antoni, sense jardí, amb eixida de quatre canes i amb prohibició de l'amo de fer-hi sortidors ni caminals ni caminets.

Però no us deu estanyar: la terraire, llavors, no és la terraire. Ella no existeix sinó quan va espellifada, deixadota i sense pentinar, acompanyada de son miserable i assecat burro, i cridant amb gutural i llastimosa veu: «Quiii... vol... terraL'amo de casa, tot prenent xacolata i llegint «La Propiedad» . ¿És vostè qui desitja llogar el terç pis de la meva casa?

L'amo del mas, En Tià, era un home sorrudament lacònic. No tingué esma de preguntar-li què hi havia d'anar a fer, a Granollers. Pens

Per a solemnitzar la festa, l'amo del poble ha fet tritllejar de valent, ensems que els armats feien gales i la cobla de Prunés sonava compassos endemoniats que els homes ballaven ells amb ells perquè les dones estaven quasi totes retirades. M'oblidava de dir que per disposició també del Cerdà, des del principi s'ha tret a la plaça un bot de vi, del que tothom tirava qui més podia.